Aage Juhl Terkelsens gravsted på Frederikskirkens kirkegård

Foto AU Universitetshistorie 2012.