Aarhus Universitets Forskningsfond

Collage/uddrag af universitetsbestyrelsens protokol vedr. mødet 2. september 1944. Protokollen befinder sig i dag hos Statens Arkiver/Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.

Signaturerne herover tilhører følgende; Øverste røkke fra venstre: bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen og rektor Johannes Munck. Nederste række fra venstre: Bankdirektør Niels Jensen, statens kommitterede Knud Faber og rektor på Katedralskolen L. Christiansen.