Vedtægter for Universitetsundervisningen i Jylland

Vedtaget maj 1928