Arkitekt C.F. Møllers forestillinger 1932 om møbler i første AU-bygning

Det viste er et uddrag af en senere med blyantskommentarer forsynet kopi af skrivelse af 6.4.1932 fra arkitekt C.F. Møller til borgmester Jakob Jensen.