Delvis læderbetrukne stole anvendt ved første kandidateksamen 1936

Den viste stoletype anvendt ved første kandidateksamen ved Aarhus Universitet kan meget vel være den i arkitekt C.F. Møllers brev af 6.4.1932 til borgmester Jakob Jensen omtalte: "18 Stole [...] til Repræsentationslokale".