Teologisk Bibliotek i begyndelsen af 1950'erne

Scanning af foto i privateje.