AU i tal 2004

Vælg årgang for publikationen

3. TABELLER OM PERSONALE OG FORSKNING

:

2002 HUM SUN SUN SAM TEO NAT AU I alt
    Teori* Klinik*      
Forskningspublikationer 528 625 1.026 455 145 923 3.702

Heraf artikel i tidsskrift

226 549 867 218 63 712 2.635

Heraf bidrag i antologi

254 32 67 172 65 153 743

Heraf monografi

48 44 92 65 17 58 324
Review, videnskabelig anmeldelse 94 57 61 43 40 27 322
Letter, kommentar, videnskabelig debat 24 24 35 5 2 12 102
Konferencebidrag, arbejdspapir 92 ** ** 142 0 273 507
Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 49 *** *** 0 4 *** 53
Evalueringsrapport, forskningsrapport 18 8 8 31 1 24 90
Anden forskningsformidling 130 41 34 47 20 51 323

Publikationer i alt

935 755 1.164 723 212 1.310 5.099

Redaktionsarbejde

99 10 24 48 43 57 281
2003 HUM SUN SUN SAM TEO NAT AU I alt
    Teori* Klinik*      
Forskningspublikationer 550 697 1.495 453 128 939 4.262

Heraf artikel i tidsskrift

258 596 1.290 204 49 781 3.178

Heraf bidrag i antologi

227 72 124 205 56 102 786

Heraf monografi

65 29 81 44 23 56 298
Review, videnskabelig anmeldelse 101 48 56 53 43 24 325
Letter, kommentar, videnskabelig debat 31 33 37 9 10 3 123
Konferencebidrag, arbejdspapir 78 ** ** 163 0 231 472
Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 38 *** *** 5 7 *** 50
Evalueringsrapport, forskningsrapport 34 3 15 22 0 38 112
Anden forskningsformidling 137 34 61 28 28 57 345

Publikationer i alt

969 815 1.664 733 216 1.292 5.689

Redaktionsarbejde

119 18 35 39 39 36 283
2004 HUM SUN SUN SAM TEO NAT AU I alt
    Teori* Klinik*      
Forskningspublikationer 525 576 1.514 524 138 983 4.260

Heraf artikel i tidsskrift

229 513 1343 210 39 738 3.072

Heraf bidrag i antologi

235 34 93 271 86 183 902

Heraf monografi

61 29 78 43 13 62 286
Review, videnskabelig anmeldelse 111 19 66 55 39 24 314
Letter, kommentar, videnskabelig debat 25 9 25 9 8 9 85
Konferencebidrag, arbejdspapir 62 ** ** 206 0 247 515
Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 38 *** *** 16 5 *** 59
Evalueringsrapport, forskningsrapport 11 9 23 26 0 53 122
Anden forskningsformidling 111 25 50 41 13 63 303

Publikationer i alt

883 638 1.678 877 203 1.379 5.658

Redaktionsarbejde

99 11 28 54 14 47 253

 * Teori dækker de teoretiske institutter. Klinik dækker de kliniske afdelinger på universitetshospitalerne i Århus og Ålborg

** SUN indberetter ikke i denne kategori

*** SUN og NAT indberetter ikke i denne kategori

:

  2001 2002 2003 2004
Det Humanistiske Fakultet 1 3 5 1
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 11 11 10 13
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2 1 1 1
Det Teologiske Fakultet 0 1 1 2
Det Naturvidenskabelige Fakultet 1 3 3 0
Aarhus Universitet i alt 15 19 20 17

:

  2001 2002 2003 2004
Aarhus Universitet i alt 7 10 13 4

:

  2001 2002 2003 2004
Aarhus Universitet i alt 11 18 22 38

:

Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle
  Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt      
Det Humanistiske Fakultet 26 191 38 71 30 355 56 134 545
Det Sundhedsv. Fakultet 47 129 51 88 141 457 88 496 1.039
Det Samfundsv. Fakultet 50 87 28 62 16 243 65 123 431
Det Teologiske Fakultet 9 24 6 14 6 59 5 21 85
Det Naturvidensk. Fakultet 47 240 121 151 25 584 48 386 1.018
Øvrige   0 3 0 0 0 3 3 492 498
Alle 179 677 243 386 217 1.701 264 1.652 3.617

:

  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. I ALT
  Videnskabeligt personale 355 456 243 59 585 3 1.701
Heraf ordinært finansieret 309 307 207 44 354 3 1.224
Heraf eksternt finansieret 46 149 36 15 231 0 477
Deltids videnskabeligt personale 55 87 65 5 48 3 264
Heraf ordinært finansieret 54 77 61 5 47 2 246
Heraf eksternt finansieret 1 10 4 0 1 1 18
Teknisk-administrativt personale 134 497 124 22 386 492 1.652
Heraf ordinært finansieret 128 371 98 21 313 486 1.416
Heraf eksternt finansieret 6 126 26 1 73 6 236
  Alle ansatte 545 1.040 431 86 1.018 498 3.617
Heraf ordinært finansieret 492 755 365 70 714 491 2.886
Heraf eksternt finansieret 53 285 66 16 304 7 731
Andel eksternt finansieret 10% 27% 15% 18% 30% 1% 20%

:

Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle
Aldersgruppe Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt      
20-29 0 1 36 309 46 392 484 265 1.141
30-39 5 134 223 210 166 738 401 455 1.594
40-49 42 239 21 15 53 370 714 467 1.551
50-59 73 203 3 4 40 323 953 545 1.821
60-70 73 144 0 0 13 236 394 188 818
Alle 199 721 283 538 318 2.059 2.946 1.920 6.925

:

Stillingsgruppe

VIP DVIP TAP Alle
Køn Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt      
Mænd 184 565 175 314 148 1.386 2.046 572 4.004
Kvinder 15 156 108 224 170 673 900 1.348 2.921
Alle 199 721 283 538 318 2.059 2.946 1.920 6.925

:

  1 uge
– 3 mdr.
3 mdr.
– 6 mdr.
6 mdr.
– 12 mdr.
I alt
Det Humanistiske Fakultet 3 1 2 6
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 25 3 11 39
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 4 8 1 13
Det Teologiske Fakultet 2 0 1 3
Det Naturvidenskabelige Fakultet 117 25 21 163
Aarhus Universitet i alt 151 37 36 224


Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit  - Næste afsnit