AU i tal 2004

Vælg årgang for publikationen

4. TABELLER OM ØKONOMI 

:

  2001 2002 2003 2004
UK10 – ordinær virksomhed        
Indtægter inkl. nettoudgiftsbevilling 1.622 1.658 1.719 1.862
Udgifter 1.554 1.612 1.711 1.879
Årets resultat 68 46 9 -17
Overført fra tidligere år 12 80 126 136
Akkumuleret resultat 80 126 136 119
UK90 – indtægtsdækket virksomhed        
Indtægter 24 24 30 30
Udgifter 19 26 27 30
Årets resultat 5 -2 3 0
Overført fra tidligere år 30 35 33 36
Akkumuleret resultat 35 33 36 36
UK91 – retsmedicin        
Indtægter 19 21 20 22
Udgifter 20 18 21 22
Årets resultat -1 3 -1 0
Overført fra tidligere år 3 2 5 4
Akkumuleret resultat 2 5 4 4
UK95 – tilskudsfinansieret forskning        
Indtægter 418 429 453 473
Udgifter 418 429 453 473
Årets resultat 0 0 0 0
Primosaldo, beholdningskonti 135 144 179 191
Årets bevægelser 9 35 12 -32
Ultimosaldo, beholdningskonti 144 179 191 159
UK97 – andre tilskudsfinansierede aktiviteter        
Indtægter 14 22 26 28
Udgifter 14 22 26 28
Årets resultat 0 0 0 0
Primosaldo, beholdningskonti 13 13 11 14
Årets bevægelser 0 -2 3 -6
Ultimosaldo, beholdningskonti 13 11 14 8
AU i alt        
Indtægter 2.098 2.153 2.248 2.414
Udgifter 2.026 2.106 2.237 2.432
Årets resultat 72 47 11 -18
Overført fra tidligere år 46 118 164 175
Akkumuleret resultat 118 164 175 159
Primosaldo, beholdningskonti 148 157 190 205
Årets bevægelser 9 33 15 -38
Ultimosaldo, beholdningskonti 157 190 205 167

:

  HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Delregnskab 1, UK10              
Indtægter 237,5 433,0 182,1 36,9 356,1 616,0 1.861,6
Udgifter 245,7 425,9 185,6 32,8 371,4 617,5 1.878,9
Årets resultat -8,2 7,1 -3,5 4,0 -15,3 -1,5 -17,3
Overført fra tidligere år 8,5 45,3 56,7 5,7 -20,2 39,1 135,0
Intern regulering 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Akkumuleret resultat 0,3 52,4 54,5 9,7 -35,5 37,7 119,0
Delregnskab 2, UK90              
Indtægter 0,3 20,7 0,7 0,0 5,0 2,9 29,6
Udgifter 0,1 21,7 0,5 0,0 5,4 2,2 29,9
Årets resultat 0,2 -1,0 0,2 0,0 -0,4 0,7 -0,3
Overført fra tidligere år 0,2 15,9 1,7 0,0 2,9 15,7 36,3
Akkumuleret resultat 0,4 14,9 1,9 0,0 2,5 16,4 36,0
Delregnskab 3, UK91              
Indtægter   21,5         21,5
Udgifter   21,7         21,7
Årets resultat   -0,2         -0,2
Overført fra tidligere år   4,1         4,1
Akkumuleret resultat   4,0         4,0
Delregnskab 4, UK95              
Indtægter 30,6 154,3 37,2 9,3 209,5 32,2 472,9
Udgifter 30,6 154,3 37,2 9,3 209,5 32,2 472,9
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Primosaldo , UK95 9,5 81,5 20,5 3,6 70,2 6,1 191,3
Årets bevægelser 0,8 -13,9 -4,3 0,9 2,2 -18,2 -32,4
Ultimosaldo, UK95 10,3 67,6 16,2 4,5 72,4 -12,1 158,9
Delregnskab 5              
Indtægter 1,6 2,7 0,3 0,3 4,3 19,0 28,9
Udgifter 1,6 2,7 0,3 0,3 4,3 19,0 28,9
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Primosaldo, UK97 0,8 0,9 1,2 0,2 1,2 9,9 14,2
Årets bevægelser -0,2 -0,8 0,0 -0,1 -0,1 -4,5 -6,8
Ultimosaldo, UK97 0,6 0,1 1,2 0,1 1,1 5,4 8,4
AU i alt              
Indtægter 270,0 632,2 220,2 46,4 575,0 669,9 2.413,8
Udgifter 278,1 626,3 223,6 42,4 590,7 670,7 2.431,7
Årets resultat -8,0 5,9 -3,3 4,0 -15,7 -0,8 -17,8
Overført fra tidligere år 8,6 65,3 58,4 5,7 -17,4 54,0 175,5
Intern regulering 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Akkumuleret resultat 0,6 71,2 56,4 9,7 -33,0 54,0 159,0
Primosaldo, UK95+97 10,2 82,4 21,7 3,8 71,4 16,0 205,5
Årets bevægelser 0,6 -14,7 -4,3 0,8 2,1 -22,7 -38,2
Ultimosaldo, UK95+97 10,9 67,7 17,4 4,6 73,5 -6,8 167,3

:

  2004
Indtægter / bevilling 2.413,8
Udgifter 2.431,7
Årets resultat -17,8
Overført fra tidligere år 176,8
Akkumuleret resultat til videreførsel 159,0
   
Primosaldo, beholdningskonti 205,5
Forudbetalinger, årets bevægelser -38,2
Ultimosaldo, beholdningskonti 167,3

:

Underkonto Hovedudgiftstype HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
UK10 246 426 186 33 371 617 1.879
Heraf løn 202 296 153 28 286 149 1.115
Heraf øvrig drift 44 130 33 5 85 468 764
UK90 0 22 0 0 5 2 30
Heraf løn 0 11 0 0 3 1 15
Heraf øvrig drift 0 11 0 0 2 1 15
UK91 0 22 0 0 0 0 22
Heraf løn 0 14 0 0 0 0 14
Heraf øvrig drift 0 8 0 0 0 0 8
UK95 31 154 37 9 210 32 473
Heraf løn 19 79 26 7 113 0 243
Heraf øvrig drift 12 75 11 2 97 32 230
UK97 2 3 0 0 4 19 28
Heraf løn 0 2 0 0 2 2 5
Heraf øvrig drift 2 1 0 0 2 17 23
AU i alt 278 626 224 42 591 671 2.432
Heraf løn 221 402 179 35 403 151 1.392
Heraf øvrig drift 57 224 45 7 188 520 1.040
Relativ lønandel 79% 64% 80% 83% 68% 23% 57%

:

  2001 2002 2003 2004
Uddannelse 569 588 605 629
Basisforskning 485 473 490 549
Tilskudsfinansieret forskning 376 393 408 396
Kontraktforskning 3 2 3 4
Forskeruddannelse 77 72 71 77
Andre faglige formål 57 58 68 78
Bygningsdrift 125 129 127 129
Generel ledelse og administration 64 64 74 91
Øvrige fælles formål 27 30 31 35
Kapitalformål 319 319 336 352
Interne overførsler 52 56 55 92
Aarhus Universitet i alt 2.154 2.184 2.268 2.432

:

  2001 2002 2003 2004
Taxameterindtægter uddannelse 573 562 565 573
Forskningsindtægter 1.074 1.078 1.122 1.270
Overførselsindtægter til kapitalformål 284 306 294 303
Overførselsindtægter til øvrige formål 96 98 96 97
Driftsindtægter i alt 94 72 93 112
Øvrige tilskud i alt 52 63 56 66
Institutionsintern statslig overførselsindtægt 57 55 53 92
Indtægter i alt 2.230 2.234 2.279 2.414

:

Tilskudsfinansieret forskning (UK95) 2001 2002 2003 2004
Statslige fonds- og programmidler 54 73 73 40
EU og andre internationale tilskudsgivere 18 12 3 9
Øvrige tilskudsgivere 72 95 115 110
I alt 144 179 191 159
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97) 2001 2002 2003 2004
Statslige fonds- og programmidler 2 2 2 2
EU og andre internationale tilskudsgivere 3 2 2 2
Øvrige tilskudsgivere 8 7 10 5
I alt 13 11 14 8
I alt 2001 2002 2003 2004
Statslige fonds- og programmidler 56 74 75 41
EU og andre internationale tilskudsgivere 22 14 5 11
Øvrige tilskudsgivere 79 102 125 115
I alt 157 190 205 167

:

I alt 2001 2002 2003 2004
Statslige fonds- og programmidler 253 240 245 256
EU og andre internationale tilskudsgivere 25 58 49 52
Øvrige tilskudsgivere 170 140 159 165
I alt 448 439 453 473
 

:

2001 – UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 18 59 27 2 144 3 253
EU og andre internationale 1 6 1 0 17 0 25
Øvrige 7 99 7 4 55 -1 170
Underkonto 95 samlet 25 164 34 6 217 2 448
2002 - UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 24 58 23 3 136 -4 240
EU og andre internationale 2 18 5 0 32 0 58
Øvrige 7 78 5 3 43 4 140
Underkonto 95 samlet 33 155 34 6 211 0 439
2003 - UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 22 55 25 5 139 -1 245
EU og andre internationale 1 17 5 0 26 0 49
Øvrige 7 78 5 4 62 3 159
Underkonto 95 samlet 30 150 35 9 227 2 453
2004 - UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 22 61 24 4 116 28 256
EU og andre internationale 2 19 6 0 26 0 52
Øvrige 7 74 7 5 68 4 165
Underkonto 95 samlet 31 154 37 9 210 32 473

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit  - Næste afsnit