AU i tal 2004

Vælg årgang for publikationen

5. ØVRIGE TABELLER

:

  2001 2002 2003 2004
El (MWh) 26.078 26.879 26.867 27.148
Vand (m 3 ) 101.041 98.268 93.866 92.667
Varme (MWh) 31.373 33.414 31.868 33.123

:

  2001 2002 2003 2004
Samlet nytteareal (m 2 ) 168.494 179.105 196.375 199.312
Forskningsareal (m 2 ) 92.115 100.914 110.107 103.644
Undervisningsareal (m 2 ) 39.615 41.292 42.772 42.031
Øvrige arealer (m 2 ) 36.764 36.899 43.496 53.636

:

  2001 2002 2003 2004
Samlet nettoareal (m 2 ) 258.866 268.244 293.592 289.694
Forskningsareal, netto (m 2 ) 141.521 151.138 164.617 150.644
Undervisningsareal, netto (m 2 ) 60.863 61.843 63.946 61.091
Øvrige arealer, netto (m 2 ) 56.483 55.263 65.029 77.959
Brutto arealer (m 2 ) 307.316 313.122 335.236 336.456

:

Aarhus Universitet i alt 2001 2002 2003 2004
Antal studerende 21.588 21.888 21.948 20.547
Antal STÅ 11.356 11.412 11.487 11.712
Antal optagne pr. 1. oktober 3.308 3.382 3.318 3.327
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 2.913 2.610 3.018 3.021
Gennemsnitsalder for optagne 22,5 22,5 22,7 23,1
Medianalder for optagne 21,6 21,8 21,7 21,8
Antal bachelorer 1.644 1.901 1.789 2.031
Gennemsnitsalder, bachelorer 26,4 27,0 26,2 27,4
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,1 4,8 4,1 5,0
Medianalder, bachelorer 25,2 25,5 25,4 25,0
Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 4,1 3,5
Antal kandidater 1.375 1.568 1.742 1.893
Gennemsnitsalder, kandidater 28,9 29,1 29,6 29,3
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,7 6,8 6,8 6,7
Medianalder, kandidater 28,0 28,1 28,5 28,0
Medianstudietid, kandidater 6,5 6,5 7,0 6,5
Antal deltagerbetalende årselever 612 565 545 540
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 12 15 51 83
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 541 554 536 551
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 700 709 738 799
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 390 381 416 448
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 310 328 322 351
Antal ph.d.-afhandlinger, året 208 183 172 188
Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 917 856 965 916
Indgående 333 377 501 511
Udgående 584 479 464 405
Antal doktorgrader 15 19 20 17
Antal forskningspublikationer 3.756 3.702 4.262 4.260
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 5.056 5.099 5.689 5.658
Antal indberettede opfindelser 11 18 22 38

:

Det Humanistiske Fakultet 2001 2002 2003 2004
Antal studerende 8.051 8.095 7.991 7.358
Antal STÅ 3.632 3.644 3.538 3.495
Antal optagne pr. 1. oktober 1.207 1.208 1.137 1.129
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 1.048 874 991 1.027
Gennemsnitsalder for optagne 23,0 23,0 23,2 23,9
Medianalder for optagne 22,0 22,2 22,0 22,3
Antal bachelorer 665 926 767 861
Gennemsnitsalder, bachelorer 27,7 28,8 27,0 28,8
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,3 6,1 4,4 6,0
Medianalder, bachelorer 26,0 26,6 26,3 26,5
Medianstudietid, bachelorer 4,0 4,0 4,4 4,0
Antal kandidater 270 324 487 517
Gennemsnitsalder, kandidater 29,4 29,5 29,9 29,8
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 7,0 6,9 7,1 7,4
Medianalder, kandidater 28,6 28,6 29,2 29,6
Medianstudietid, kandidater 6,5 6,5 7,4 7,0
Antal deltagerbetalende årselever 326 284 253 250
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 3 4 20 57
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 65 77 69 80
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 78 89 89 94
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 37 46 48 51
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 41 43 41 43
Antal ph.d.-afhandlinger, året 20 20 17 31
Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 373 366 343 387
Indgående 113 127 148 188
Udgående 260 239 195 199
Antal doktorgrader 1 3 5 1
Antal forskningspublikationer 478 528 539 525
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 912 935 931 883

:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2001 2002 2003 2004
Antal studerende 2.963 3.080 3.193 3.190
Antal STÅ 2.072 2.087 2.219 2.339
Antal optagne pr. 1. oktober 497 498 500 489
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 421 409 451 419
Gennemsnitsalder for optagne 21,2 21,2 22,1 22,2
Medianalder for optagne 21,1 21,3 21,6 21,5
Antal bachelorer 0 0 0 0
Gennemsnitsalder, bachelorer        
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer        
Medianalder, bachelorer        
Medianstudietid, bachelorer        
Antal kandidater 260 305 342 389
Gennemsnitsalder, kandidater 29,9 30,3 29,2 28,5
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,6 6,8 6,9 6,8
Medianalder, kandidater 28,6 28,7 28,7 28,8
Medianstudietid, kandidater 7,0 7,0 6,9 7,0
Antal deltagerbetalende årselever 28 33 47 48
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 9 11 11 9
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 203 206 199 213
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 254 255 268 322
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 119 116 126 148
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 135 139 142 174
Antal ph.d.-afhandlinger, året 92 75 59 71
Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 80 38 68 58
Indgående 35 24 37 35
Udgående 45 14 31 23
Antal doktorgrader 11 11 10 13
Antal forskningspublikationer 1.792 1.651 2.142 2.090
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 1.971 1.919 2.417 2.316

:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2001 2002 2003 2004
Produktion af kliniske tandteknikere og tandplejere 47 56 45 67
Produktion af klinikassistenter 138 93 58 80
Årselever, klinikassistentuddannelsen m.v. 153 123 184 179

:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2001 2001 2003 2004
Antal studerende 5.890 6.013 5.945 5.559
Antal STÅ 3.341 3.324 3.347 3.370
Antal optagne pr. 1. oktober 917 977 951 965
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 807 783 888 882
Gennemsnitsalder for optagne 22,3 22,3 22,5 22,8
Medianalder for optagne 21,4 21,6 21,6 21,7
Antal bachelorer 708 669 679 695
Gennemsnitsalder, bachelorer 25,8 25,3 25,8 26,4
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,0 3,6 3,9 4,2
Medianalder, bachelorer 24,8 24,8 25,0 25,3
Medianstudietid, bachelorer 3,0 3,0 3,7 3,0
Antal kandidater 532 561 566 576
Gennemsnitsalder, kandidater 28,6 28,5 28,8 28,8
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,4 6,5 6,6 6,7
Medianalder, kandidater 27,5 27,6 28,0 28,4
Medianstudietid, kandidater 6,0 6,0 6,5 6,5
Antal deltagerbetalende årselever 109 118 131 142
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 0 0 0 0
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 64 64 57 58
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 85 86 93 107
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 44 41 52 66
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 41 44 41 41
Antal ph.d.-afhandlinger, året 22 19 16 17
Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 294 274 317 290
Indgående 111 121 167 164
Udgående 183 153 150 126
Antal doktorgrader 2 1 1 1
Antal forskningspublikationer 414 455 454 524
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 611 723 731 877

:

Det Teologiske Fakultet 2001 2002 2003 2004
Antal studerende 1.357 1.314 1.271 1.074
Antal STÅ 547 563 569 562
Antal optagne pr. 1. oktober 154 156 134 134
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 134 100 124 124
Gennemsnitsalder for optagne 25,6 25,6 25,5 25,4
Medianalder for optagne 22,4 22,5 22,3 22,3
Antal bachelorer 38 47 54 147
Gennemsnitsalder, bachelorer 29,3 30,6 28,8 29,7
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 6,2 6,9 5,9 5,8
Medianalder, bachelorer 28,4 28,9 27,3 27,8
Medianstudietid, bachelorer 5,0 5,5 5,9 5,0
Antal kandidater 54 89 74 98
Gennemsnitsalder, kandidater 31,9 32,6 33,3 32,9
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 9,5 9,0 8,7 8,7
Medianalder, kandidater 31,1 31,1 31,2 31,5
Medianstudietid, kandidater 9,0 8,5 8,7 8,0
Antal deltagerbetalende årselever 66 45 24 15
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 0 0 0 0
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 13 15 13 16
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 24 21 19 24
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 12 10 8 11
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 12 11 11 13
Antal ph.d.-afhandlinger, året 4 3 5 8
Studerende, der udløser internationaliseringstilsk. 18 17 18 13
Indgående 1 6 6 4
Udgående 17 11 12 9
Antal doktorgrader 0 1 1 2
Antal forskningspublikationer 135 145 129 138
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 284 212 214 203

:

Det Naturvidenskabelige Fakultet 2001 2002 2003 2004
Antal studerende 3.327 3.386 3.548 3.366
Antal STÅ 1.764 1.795 1.814 1.946
Antal optagne pr. 1. oktober 642 543 596 610
Heraf antal 1. prioritetsansøgere 503 444 564 579
Gennemsnitsalder for optagne 21,5 21,5 21,9 22,1
Medianalder for optagne 21,3 21,5 21,4 21,3
Antal bachelorer 233 259 289 328
Gennemsnitsalder, bachelorer 24,2 24,5 24,8 24,8
Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 3,5 3,7 3,6 3,7
Medianalder, bachelorer 24,3 24,6 24,7 25,2
Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 3,8 3,5
Antal kandidater 259 289 273 313
Gennemsnitsalder, kandidater 27,4 27,6 28,2 27,9
Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,6 6,7 6,8 6,2
Medianalder, kandidater 27,2 27,3 27,8 28,2
Medianstudietid, kandidater 6,0 6,5 6,5 6,0
Antal deltagerbetalende årselever 83 86 90 85
Færdiguddannede på master- og diplomudd. 0 0 20 17
Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 197 193 198 184
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 260 257 269 273
Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 179 166 182 182
Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 81 91 87 91
Antal ph.d.-afhandlinger, året 70 66 75 61
Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 152 161 219 168
Indgående 73 99 143 120
Udgående 79 62 76 48
Antal doktorgrader 1 3 3 0
Antal forskningspublikationer 937 923 932 983
Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat. 1.278 1.310 1.280 1.379

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit