AU i tal 2005

Vælg årgang for publikationen

3. TABELLER OM PERSONALE OG FORSKNING

  :

2005 HUM SUN SUN SAM TEO NAT AU i alt
    Teori Klinik      
Forskningspublikationer i alt 688 508 1.570 770 180 1.220 4.811
Artikler, bøger og bidrag til bøger 473 436 1.250 433 148 869 3.528
Artikler i peer-reviewed tidsskrifter 65 286 587 168 0 514 1.556
Artikler i videnskabelige ikke peer-reviewed tidsskrifter 128 119 559 71 41 259 1.167
Videnskabelig bog, monografi 67 13 49 71 28 37 263
Bidrag til videnskabelig bog, monogr. 213 18 55 123 79 59 542
Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar / debat 90 34 97 63 29 39 350
Konferencebidrag 86 27 196 156 2 232 664
Konferencebidrag artikel, paper ikke peer-rewiewed 63 4 5 113 1 113 286
Konferencebidrag poster, abstract, manuskripter, PowerPoints 23 23 191 43 1 119 378
Videnskabelig rapport, bidrag til 11 9 22 33 1 19 92
Working paper / preprint 26 1 1 84 0 60 168
Øvrige forskningsrapporter 2 1 4 1 0 1 9
Formidlingspublikationer i alt 289 48 86 152 79 69 719
Artikel i tidsskrift / avis 89 31 55 84 50 49 356
Kronik i tidsskrift / avis 17 0 2 14 15 7 55
Anmeldelse i tidsskrift / avis 75 1 2 12 2 3 95
Forskningsformidlende bog / antologi  / rapport 15 2 9 5 2 5 37
Bidrag til forskningsformidlende bog / antologi / rapport 49 13 18 29 7 5 120
Leksikonartikel, kommentar 21 1 0 6 2 0 30
Øvrige formidlingspublikationer 23 0 0 2 1 0 26
Undervisningspublikationer i alt 13 9 13 10 2 16 63
Lærebog 4 2 2 4 1 3 16
Kompendium / lecture notes 1 1 0 6 0 7 15
Bidrag til lærebog /antologi 8 6 11 0 1 6 32
Publikationer i alt 990 565 1.669 932 261 1.305 5.593

  :

 

2002

2003

2004

2005

Det Humanistiske Fakultet

3

5

1

4

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

11

10

13

12

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

1

1

1

2

Det Teologiske Fakultet

1

1

2

1

Det Naturvidenskabelige Fakultet

3

3

0

4

Aarhus Universitet i alt

19

20

17

23

:

 

2002

2003

2004

2005

Aarhus Universitet i alt

10

13

4

10

:

 

2002

2003

2004

2005

Aarhus Universitet i alt

10

13

4

10

:

Stillingsgruppe

VIP

DVIP

TAP

Alle

 

Prof.

Lektor

Adjunkt

Ph.d.

Andet

I alt

     

Det Humanistiske Fakultet

27

182

43

71

27

351

53

136

540

Det Sundhedsv. Fakultet

66

145

52

99

134

496

45

493

1.035

Det Samfundsv. Fakultet

52

88

29

63

15

248

66

120

434

Det Teologiske Fakultet

11

26

8

12

3

59

5

20

84

Det Naturvidensk. Fakultet

51

233

140

154

27

604

46

391

1.042

Øvrige  

0

4

1

0

0

6

5

517

528

Alle

207

678

275

398

206

1.764

220

1.678

3.662

:

  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. I ALT
Videnskabeligt personale 351 496 248 59 604 6 1.764
Heraf ordinært finansieret 301 333 203 47 348 6 1.238
Heraf eksternt finansieret 50 163 45 12 256 0 525
Deltids videnskabeligt personale 52 45 66 5 46 5 220
Heraf ordinært finansieret 51 44 64 5 44 2 211
Heraf eksternt finansieret 1 2 2 0 2 2 9
Teknisk-administrativt personale 135 493 120 20 391 517 1.678
Heraf ordinært finansieret 128 369 102 19 315 503 1.434
Heraf eksternt finansieret 8 124 18 1 77 14 243
Alle ansatte 540 1.035 434 84 1.041 528 3.662
Heraf ordinært finansieret 480 745 370 71 707 512 2.885
Heraf eksternt finansieret 59 290 64 13 335 16 777
Andel eksternt finansieret 11% 28% 15% 16% 32% 3% 21%

:

Stillingsgruppe

VIP DVIP TAP Alle
Aldersgruppe Prof. Lektor Adjunkt og post.doc Ph.d. Andet
I alt
     
20-29 0 1 41 304 38 384 452 281 1.117
30-39 7 125 232 238 154 756 395 474 1.625
40-49 54 240 36 17 53 400 682 472 1.554
50-59 78 181 5 3 43 310 886 543 1.739
60-70 77 144 0 0 16 237 478 210 925
Alle 216 691 314 562 304 2.087 2.893 1.980 6.960

:

Stillingsgruppe

VIP

DVIP

TAP

Alle

Køn

Prof.

Lektor

Adjunkt og post.doc

Ph.d.

Andet

I alt

     

Mænd

196

539

202

321

172

1.386

1.975

570

3.931

Kvinder

20

152

112

241

132

673

918

1.410

3.001

Alle

216

691

314

562

304

2.087

2.893

1.980

6.960

:

  1 uge – 3 mdr. 3 mdr. – 6 mdr. 6 mdr. – 12 mdr. I alt
Det Humanistiske Fakultet 10 1 0 11
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 24 8 9 41
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 17 3 2 22
Det Teologiske Fakultet 13 1 1 15
Det Naturvidenskabelige Fakultet 240 26 49 315
Aarhus Universitet i alt 304 39 61 404

:

        I alt
Det Humanistiske Fakultet       8
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet       14
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet       13
Det Teologiske Fakultet       2
Det Naturvidenskabelige Fakultet       30
Aarhus Universitet i alt       67

:

  2002 2003 2004 2005
Tilgang TAP 229 251 536 372
Afgang TAP 259 222 316 192
Nettotilgang TAP -30 29 220 180
Tilgang VIP 376 366 805 490
Afgang VIP 310 380 625 377
Nettotilgang VIP 66 -14 180 113
Tilgang i alt 605 617 1341 862
Afgang i alt 569 602 941 569
Nettotilgang i alt 36 15 400 293

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit  - Næste afsnit