AU i tal 2005

Vælg årgang for publikationen

4. TABELLER OM ØKONOMI 

  :

  2002 2003 2004 2005
UK10 – ordinær virksomhed        
Indtægter inkl. nettoudgiftsbevilling 1.658 1.719 1.862 1954,4
Udgifter 1.612 1.711 1.879 1945,7
Årets resultat 46 9 -17 8,7
Overført fra tidligere år 80 126 136 119,0

Akkumuleret resultat

126 136 119 127,7
UK90 – indtægtsdækket virksomhed        
Indtægter 24 30 30 35,6
Udgifter 26 27 30 55,2
Årets resultat -2 3 0 -19,6
Overført fra tidligere år 35 33 36 36,0
Akkumuleret resultat 33 36 36 16,5
UK91 – retsmedicin        
Indtægter 21 20 22 24,3
Udgifter 18 21 22 21,8
Årets resultat 3 -1 0 2,5
Overført fra tidligere år 2 5 4 4,0
Akkumuleret resultat 5 4 4 6,4
UK95 – tilskudsfinansieret forskning        
Indtægter 429 453 473 502,1
Udgifter 429 453 473 500,3
Årets resultat 0 0 0 1,8
Primosaldo, beholdningskonti 144 179 191 158,9
Årets bevægelser 35 12 -32 55,1
Ultimosaldo, beholdningskonti 179 191 159 214,0
UK97 – andre tilskudsfinansierede aktiviteter        
Indtægter 22 26 28 21,2
Udgifter 22 26 28 21,2
Årets resultat 0 0 0 0,0
Primosaldo, beholdningskonti 13 11 14 8,4
Årets bevægelser -2 3 -6 11,5
Ultimosaldo, beholdningskonti 11 14 8 19,9

AU i alt

       
Indtægter 2.153 2.248 2.414 2.537,6
Udgifter 2.106 2.237 2.432 2.544,2
Årets resultat 47 11 -18 -6,6
Overført fra tidligere år 118 164 175 159,0
Akkumuleret resultat 164 175 159 150,6
Primosaldo, beholdningskonti 157 190 205 167,3
Årets bevægelser 33 15 -38 66,6
Ultimosaldo, beholdningskonti 190 205 167 233,9

:

 

HUM

SUN

SAM

TEO

NAT

FÆL

AU i alt

Delregnskab 1, UK10

             

Indtægter

249,7

440,0

191,1

36,9

384,4

642,1

1.944,3

Omkostninger

251,4

438,3

197,8

37,4

368,2

652,5

1.945,6

Årets resultat

-1,7

1,7

-6,8

-0,4

16,2

-10,3

-1,3

Delregnskab 2, UK90

             

Indtægter

0,3

19,0

1,1

0,0

7,5

7,7

35,6

Omkostninger

0,4

20,4

2,0

0,0

7,8

6,0

36,7

Årets resultat

-0,1

-1,4

-0,9

0,0

-0,2

1,6

-1,1

Delregnskab 3, UK91

             

Indtægter

 

23,1

     

1,2

24,3

Omkostninger

 

20,6

     

1,2

21,8

Årets resultat

 

2,5

     

0,0

2,5

Delregnskab 4, UK95

             

Indtægter

35,8

159,9

37,5

7,5

262,3

-3,3

499,8

Omkostninger

35,8

160,2

37,5

7,5

262,3

-5,4

498,0

Årets resultat

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

2,1

1,8

Delregnskab 5

             

Indtægter

1,4

2,2

0,2

0,0

3,5

13,9

21,1

Omkostninger

1,4

2,2

0,2

0,0

3,5

13,9

21,1

Årets resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AU i alt

             

Indtægter

287,2

644,2

230,0

44,4

657,7

661,7

2.525,1

Omkostninger

288,9

641,8

237,6

44,9

641,7

686,2

2.523,2

Årets resultat

-1,8

2,4

-7,7

-0,4

16,0

-6,6

1,9

:

Underkonto                
Hovedudgiftstype   HUM   SUN   SAM   TEO   NAT   FÆL   AU i alt
UK10   251   438   198   37   368   653   1.946  
Heraf løn   202   305   163   31   290   177   1.168  
Heraf øvrig drift   49   133   35   6   78   475   778  
UK90   0   20   2   0   8   6   37  
Heraf løn   0   11   1   0   2   4   19  
Heraf øvrig drift   0   9   1   0   6   2   18  
UK91   0   21   0   0   0   1   22  
Heraf løn   0   16   0   0   0   0   16  
Heraf øvrig drift   0   5   0   0   0   1   6  
UK95   36   160   38   8   262   -5   498  
Heraf løn   22   85   25   6   132   -13   257  
Heraf øvrig drift   14   75   13   2   130   8   241  
UK97   1   2   0   0   4   14   21  
Heraf løn   0   2   0   0   2   2   6  
Heraf øvrig drift   1   0   0   0   2   12   15  
AU i alt   289   642   238   45   642   668   2.523  
Heraf løn   224   420   188   37   427   170   1.465  
Heraf øvrig drift   65   222   50   8   215   498   1.058  
Relativ lønandel   78%   65%   79%   82%   67%   25%   58%  

:

Formål Formål  mio. kr.
Forskning 1.1. Forskning 655
  1.2. Forskeruddannelse 284
Uddannelse 1.3. Forskningsledelse og adm, 68
  2.1. Heltidsuddannelse 493
  2.2. Deltidsuddannelse 23
  2.3. Øvrige uddannelser 46
  2.4. Uddannelsesledelse og adm 126
Formidling og vidensudveksling 3.1. Formidling 48
  3.2. Vidensudveksling 9
  3.3. Samfundsservice 39
Generel ledelse, adm. og service 4.1. Ledelse og administration 98
  4.2. Servicefunktioner 36
Bygninger 5.1. Bygningsdrift og service 123
  5.2. Husleje og ejendomsskatter 308
  5.3. Vedligehold og mindre byg. 60
Omkostninger i alt   2.414

:

2005
Udannelse 582
Forskning 747
Eksterne midler 576
Driftstilskud 294
Øvrige formål 92
Øvrige indtægter 125
Indtægter I alt 2.416

:

I alt 2002 2003 2004 2005
Statslige fonds- og programmidler 240 245 256 235
EU og andre internationale tilskudsgivere 58 49 52 58
Øvrige tilskudsgivere 140 159 165 205
I alt 439 453 473 498

:

2002 – UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 24 58 23 3 136 -4 240
EU og andre internationale 2 18 5 0 32 0 58
Øvrige 7 78 5 3 43 4 140
Underkonto 95 samlet 33 155 34 6 211 0 439
               
2003 – UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 22 55 25 5 139 -1 245
EU og andre internationale 1 17 5 0 26 0 49
Øvrige 7 78 5 4 62 3 159
Underkonto 95 samlet 30 150 35 9 227 2 453
               
2004 – UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 22 61 24 4 116 28 256
EU og andre internationale 2 19 6 0 26 0 52
Øvrige 7 74 7 5 68 4 165
Underkonto 95 samlet 31 154 37 9 210 32 473
               
2005 – UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt
Statslige 25 60 24 3 122 1 235
EU og andre internationale 2 21 4 0 31 0 58
Øvrige 9 79 10 5 109 -6 205
Underkonto 95 samlet 36 160 38 8 262 -5 498

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit  - Næste afsnit