AU i tal 2005

Vælg årgang for publikationen

5. ØVRIGE TABELLER

:

  2002 2003 2004 2005
El (MWh) 26.879 26.867 27.148 27.230
Vand (m 3 ) 98.268 93.866 92.667 92.951
Varme (MWh) 33.414 31.868 33.123 34.177
 

:

  

  2002   2003   2004   2005  
Samlet nytteareal (m 2 )   179.105   196.375   199.312   198.359  
Forskningsareal (m 2 )   100.914   110.107   103.644   103.241  
Undervisningsareal (m 2 )   41.292   42.772   42.031   41.885  
Øvrige arealer (m 2 )   36.899   43.496   53.636   53.233  

:

  2002 2003 2004 2005
Samlet nettoareal (m 2 ) 268.244 293.592 289.694 287.649
Forskningsareal, netto (m 2 ) 151.138 164.617 150.644 149.715
Undervisningsareal, netto (m 2 ) 61.843 63.946 61.091 60.739
Øvrige arealer, netto (m 2 ) 55.263 65.029 77.959 77.195
Brutto arealer (m 2 ) 313.122 335.236 336.456 332.321

:

   

Emne   Bemærkning   2004   2005  
Uddannelse        
Optag, bachelor   RK, Nøgletal 6a   3.327   3.587  
Produktion, bachelor   RK, Nøgletal 14a   2.031   2.026  
Frafald, bachelor   RK, Nøgletal 17d   37%   34%  
Gennemførsel, bachelor   RK, Nøgletal 17a+b   46%   51%  
Alder for færdiggjorte bachelorer   RK, Nøgletal 16b   27,4   26,8  
Gennemførselstid for bachelorer   Gennemsnit, RK 16a   5,0   3,4  
  Median   3,5   3,0  
Optag, kandidat     1.823   1.920  
Produktion, kandidat   RK, Nøgletal 14b   1.893   1.953  
Frafald, kandidat   RK, Nøgletal 17h   17%   17%  
Gennemførsel, kandidat   RK, Nøgletal 17e+f   43%   42%  
Alder for færdiggjorte kandidater   RK, Nøgletal 16d   29,3   30,0  
Gennemførselstid for kandidater   Gennemsnit, RK 16c   2,7   3,8  
  Median   3,0   3,2  
STÅ, ordinær uddannelse   RK, Nøgletal 13   11.712 11.747  
Produktion af kliniske tandteknikere og tandplejere, SKT   Antal   67   63  
Studenterbestandens kønsfordeling   Kvinder   55%   54%  
  Mænd   45%   46%  
Udgående udvekslingsstuderende   RK, Nøgletal 18b   405   391  
Indgående udvekslingsstuderende   RK, Nøgletal 18a   511   482  
Antal intensive engelskkurser for tilrejsende studerende     0   0  
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark       1.113  
Bilaterale samarbejdsaftaler med andre universiteter       6  
Vejledningstilbud til inaktive studerende        
Antal udskrevne inaktive studerende       642  
Fagfaglige efteruddannelsesprojekter   Rettet mod gymnasiesektoren      
Antal deltagerbetalende årselever   RK, Nøgletal 15b   540   562  
       
Forskeruddannelse        
Optag, ph.d.     251   261  
Antal afsluttede ph.d.-grader   RK, Nøgletal 11b   188   178  
Antal indskrevne ph.d.-studerende   RK, Nøgletal 11a   799   870  
Gennemførsel/frafald   Afventer definition      
Alder ved gradstildeling   Antal år     33,5  
Gennemførselstid for ph.d.   Antal år     3,5  
Ph.d.-bestandens kønsfordeling   Kvinder   43,9% 45,0%  
  Mænd   56,1% 55,0%  
Ophold ved udenlandsk forskningsinstitution   Mindst 3 mdr.     64  
Antal udenlandske ph.d.-studerende       51  
Antal samfinansierede og eksternt finansierede ph.d.’er       93  
Heraf antal ph.d.’er finansieret i samarbejde med erhvervsliv og organisationer     20  
       
Forskning        
Publikationer i alt     5.658   5.570  
Heraf forskningspublikationer     4.260   4.789  
Publikationer på skandinaviske sprog       23%  
Publikationer på øvrige sprog       77%  
Publicering i særligt fagligt attraktive tidsskrifter       1.552  
Forskningspublicering i samarb. med udenl. forskere   Afventer definition      
EU-forskningsprojekter, kontraktsum indgået i året   EU, mio. kr.   58   30  
Antal doktorgrader     17   23  
AU-forskere på udenlandske forskningsinstitutioner   >= 1 måned   25   67  
Antal gæsteforskere på AU   1 uge-3 mdr.   151   304  
  3 mdr.-6 mdr.   37   39  
  6 mdr.-12 mdr.   36   61  
  I alt   224   404  
       
Vidensformidling og vidensudveksling        
Besøgstal på tilknyttede museer   Steno Museet   36.121   29.870  
  Naturhistorisk Museum   51.834   51.459  
  Moesgård Museum   93.981   122.326  
  Antikmuseet   4.325   4.452  
  Orion Planetarium   13.152   11.144  
Portal i samarbejde med Den Gamle By   Antal besøgende     106.400  
Folkeuniversitetets arrangementer   Antal deltagere   9.863   10.907  
Antal aktiviteter ved Folkeuniversitetet udbudt af AU-forskere     166   253  
Antal offentlige populære foredrag        
Skriftlig formidling til ikke-universitetspublikum       718  
Anden forskningsformidling – antal enheder       7.566  
Patentansøgninger     6   11  
Antal indberettede opfindelser     38   26  
Antal praktikpladser i virksomheder og organisationer     480   505  
Antal studenterprojekter i virksomheder og organisationer     84   95  
Antal samarbejdsaftaler med erhverv        
Antal samarbejdsaftaler med det offentlige       10  
Antal samarbejder med kulturelle institutioner       97  
Antal aftaler med CVU-institutioner     4   4  
Samarbejde mellem Århus Universitetshospital og det regionale sygehusvæsen   Antal afdelinger/enheder 2 4
       
Personale        
Antal ansatte   VIP     4980  
  TAP     1980  
Kønsfordeling af ansatte   VIP (% kvinder/% mænd)     (32%,(68%)  
  TAP (% kvinder/% mænd)     (71%,29%)  
Personalets aldersfordeling   Pr. 1.10.2005   6.925   6.960  
20-29 år   1.909   1.141   1.117  
30-39 år   1.728   1.594   1.625  
40-49 år   1.584   1.551   1.554  
50-59 år   1.800   1.821   1.739  
60-70 år   1.002   818   925  
Lektor/professor ratio       3,3  
Studenter/lærerratio        
Andel af fastansatte lærere, der har deltaget i pædagogisk kursus   Antal personer   461   702  

 * Ophav angiver om nøgletallet er indikator for udviklingskontrakten (UK2) eller ligestillingshandlingsplanen (LS) (2009) angiver at målsætningen skal være nået ved udgangen af 2009  

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit