7. Bilag


Bilagsliste til Virksomhedsregnskab 1999

  1. Formålsfordeling af udgifter på hovedområder ved Aarhus Universitet i 1996 - 1998.
  2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Aarhus Universitet.
  3. Ansøgere, optagne og de optagnes gennemsnitsalder fordelt på fakulteter ved Aarhus Universitet i 1994 - 1998.
  4. Ressourceforbrug opgjort i årsværk fordelt på hovedformål og personalekategorier. 1996 - 1998.

Bilag 1. Formålsfordeling af udgifter på hovedområder ved Aarhus Universitet 1996-1998

1996, årets priser
(mio. kr.)
HUM SUN SAM TEO NAT Fællesområde Total
3.1 Uddannelse 123,687 146,127 99,499 24,160 171,533   565,006
3.2 Forskning 62,045 236,536 68,060 14,436 229,821   610,898
3.3 Andre faglige formål           43,123 43,123
3.4 Gen. ledelse og adm.           42,947 42,947
3.5 Andre fælles formål           90,438 90,438
3.6 Kapitalformål           42,411 42,411
3.7 Intern overførselsudgift           27,000 27,000
3. Udgifter i alt 185,732 382,663 167,559 38,596 401,354 245,919 1.421,823
1997, årets priser
(mio. kr.)
HUM SUN SAM TEO NAT Fællesområde Total
3.1 Uddannelse 141,127 177,119 100,816 22,768 162,187   604,017
3.2 Forskning 68,834 244,796 71,080 14,950 287,007   686,667
3.3 Andre faglige formål           32,248 32,248
3.4 Gen. ledelse og adm.           44,775 44,775
3.5 Andre fælles formål           91,256 91,256
3.6 Kapitalformål           56,728 56,728
3.7 Intern overførselsudgift           30,129 30,129
3. Udgifter i alt 209,961 421,915 171,896 37,718 449,194 255,136 1.545,820
1998, årets priser
(mio. kr.)
HUM SUN SAM TEO NAT Fællesområde Total
3.1 Uddannelse 149,785 187,871 103,188 25,711 174,601   641,156
3.2 Forskning 70,877 264,010 75,292 15,029 279,434   704,642
3.3 Andre faglige formål           41,292 41,292
3.4 Gen. ledelse og adm.           50,508 50,508
3.5 Andre fælles formål           116,541 116,541
3.6 Kapitalformål           43,650 43,650
3.7 Intern overførselsudgift           52,058 52,058
3. Udgifter i alt 220,662 451,881 178,480 40,740 454,035 304,048 1.649,847

Bilag 2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Aarhus Universitet

1. Indtægter vedr. tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fordelt på faglige hovedområder i 1997 og 1998 1)
 
  1997 1998
Mio. kr. Statslige EU og andre internat. Øvrige I alt Statslige EU og andre internat. Øvrige I alt
HUM 14,071 0,388 4,785 19,244 9,582 0,745 5,005 15,332
SUN 51,442 10,340 82,998 144,780 51,152 13,638 88,835 153,625
SAM 21,427 0,467 6,331 28,225 25,748 0,925 4,094 30,767
TEO 3,793 0,251 1,339 5,383 793 0 1,757 2,550
NAT 133,553 14,522 26,675 174,750 127,000 12,710 24,224 163,934
I alt 224,286 25,968 122,128 372,382 214,275 28,018 123,915 366,208
1) Inkl. bevillinger til ph.d.-studerende og inkl. bidrag til universitetets fællesudgifter, herunder administration, bygningsdrift, husleje samt anskaffelse og drift af fælles IT-faciliteter.

 

2. Andel af ekstern finansiering af forskning målt ud fra samlede indtægter og bevillinger til forskning fordelt på faglige hovedområder i 1995 - 1998 1)
Pct. af samlet forskningsbevilling 1995 1996 1997 1998
HUM 28,6% 28,7% 20,2% 15,5%
SUN 45,9% 48,2% 49,2% 49,3%
SAM 27,2% 32,8% 30,3% 30,4%
TEO 28,5% 25,1% 25,0% 10,4%
NAT 48,3% 51,0% 52,3% 48,9%
1) Forskningsmidler er opgjort ekskl. bevillinger til ph.d.-studerende, men inkl. bidrag til universitetets fællesudgifter, herunder administration, bygningsdrift, husleje samt anskaffelse og drift af fælles IT-faciliteter.

Bilag 3. Ansøgere, optagne og de optagnes gennemsnitsalder fordelt på fakulteter ved Aarhus Universitet 1994 til 1998

Ansøgere og optagne på ordinær uddannelse. Det Humanistiske Fakultet
  1994 1995 1996 1997 1998
Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli 1.954 1.975 1.991 1.822 1.640
Antal optagne pr. 1. oktober 982 949 1.015 1.132 1.084
De optagnes gennemsnitsalder 23 23 23 23 23,2

 

Ansøgere og optagne på ordinær uddannelse. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1)
  1994 1995 1996 1997 1998
Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli 816 722 772 776 742
Antal optagne pr. 1. oktober 294 296 354 428 366
De optagnes gennemsnitsalder 21 21 21 22 22,0
1) Inkl. tandplejeruddannelsen fra 1997, ekskl. uddannelser som klinisk tandtekniker og klinikassistent i alle år.

 

Ansøgere og optagne på ordinær uddannelse. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  1994 1995 1996 1997 1998
Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli 2.001 1.595 1.787 1.647 1.498
Antal optagne pr. 1. oktober 1.037 902 936 969 940
De optagnes gennemsnitsalder 22 22 22 22 22,2

 

Ansøgere og optagne på ordinær uddannelse. Det Teologiske Fakultet
  1994 1995 1996 1997 1998
Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli 234 251 270 231 231
Antal optagne pr. 1. oktober 224 210 209 211 195
De optagnes gennemsnitsalder 23 25 24 24 24,2

 

Ansøgere og optagne på ordinær uddannelse. Det Naturvidenskabelige Fakultet
  1994 1995 1996 1997 1998
Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli 706 525 520 667 671
Antal optagne pr. 1. oktober 634 521 506 552 591
De optagnes gennemsnitsalder 22 21 21 21 21,6

Bilag 4. Ressourceforbrug opgjort i årsværk fordelt på hovedformål og personalekategorier. 1996 - 1998

1996 VIP DVIP TAP I alt
Uddannelse 520 257 367 1.144
Forskning 658 12 631 1.301
Andre faglige formål 10 4 86 100
Generel ledelse og administration 1 0 111 112
Øvrige fælles formål 0 0 123 123
Kapitalformål 0 0 17 17
1996 i alt 1.189 273 1.335 2.797
1997 VIP DVIP TAP I alt
Uddannelse 508 275 395 1.178
Forskning 706 12 708 1.426
Andre faglige formål 10 3 35 48
Generel ledelse og administration 1 0 111 112
Øvrige fælles formål 0 0 128 128
Kapitalformål 0 0 17 17
1997 i alt 1.225 290 1.394 2.909
1998 VIP DVIP TAP I alt
Uddannelse 533 269 412 1.214
Forskning 724 7 708 1.439
Andre faglige formål 16 9 56 81
Generel ledelse og administration 1 0 119 120
Øvrige fælles formål 0 0 134 134
Kapitalformål 0 0 17 17
1998 i alt 1.274 285 1.446 3.005
VIP= Videnskabeligt personale, DVIP= undervisningsassistenter, eksterne lektorer, censorer.
TAP= Teknisk-administrativt personale.