VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

BILAG 8 - PERSONALE

  Ordinært Eksternt I alt
  finansierede finansierede  
Antal besatte professorater 157 10 167
- heraf lønramme 37 124 9 133
- heraf lønramme 38* 33 1 34
Antal ubesatte professorater 11    
- heraf planlagt opslået 1    
- heraf under bedømmelse 9    
- beslutning om ansættelse er truffet 1    
 

Tabel 51. Professorater ultimo 2001. * Aarhus Universitet havde i 2001 169 stillingshjemler til professorater i lønramme 37 og 38 under ordinær drift (underkonto 10). Imidlertid anvendes en af disse stillingshjemler til det eksternt finansierede professorat i lønramme 38, derfor summerer besatte og ubesatte professorater under ordinær drift kun til 168 professorater.

Økonomistyrelsens nøgletal for Aarhus Universitets personale 2001
Overarbejde 0,2%
Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. ansat 1,8
Personaleomsætning (antal afgåede i f.t. gennemsnitligt antal ansatte 2000/2001) 18%
Ansatte under socialt kapitel, 4. kvartal 2001 44

Tabel 52. Nøgletal om personaleforbrug 2001

  1998 1999 2000 2001
Overarbejdsbetaling 1.114,0 1.214,0 1.441,9 2.085,1
Merarbejdsbetaling 74,8 287,6 295,2 243,0

Tabel 53. Udbetalt over- og merarbejde 1998-2001, t.kr., årets priser.

Udgiften til over- og merarbejde er på under 0,2 pct. af Aarhus Universitets lønsum.

  HUM SUN SAM TEO NAT fælles I alt
VIP-ÅV uden lønnede ph.d.-stipendier 265 311 169 45 375 3 1.168
- andel eksternt finansieret 8% 34% 19% 13% 36% 0% 26%
Kandidat- og lønnede ph.d.-stipendier 60 69 53 12 139 0 334
- andel eksternt finansieret 27% 22% 16% 19% 43%   31%
VIP-ÅV med lønnede ph.d.-stipendier 325 380 222 57 515 3 1.501
- andel eksternt finansieret 12% 32% 19% 14% 38% 0% 27%
DVIP-ÅV* 59 97 60 7 50 2 275
- andel eksternt finansieret 3% 9% 2% 1% 3% 93% 6%
TAP-ÅV 120 502 102 24 374 406 1.528
- andel eksternt finansieret 6% 27% 18% 5% 20% 2% 16%
Årsværk i alt, ekskl. SU-ph.d.-stipendier** 504 979 384 87 939 410 3.304
- andel eksternt finansieret 9% 27% 16% 11% 29% 2% 20%
Årsværk for SU ph.d.-stipendiater 5 2 7 0 40 0 54
- andel eksternt finansieret 41% 32% 18%   69%   59%
Årsværk i alt, inkl. SU-ph.d.-stipendier** 509 981 391 87 979 410 3.357
- andel eksternt finansieret 10% 27% 16% 11% 30% 2% 21%
Årsværk i alt, alle ph.d.-stipendier 66 71 60 12 179 0 387
- andel eksternt finansieret 28% 23% 16% 19% 49%   35%
Relativ sammensætning              
VIP-ÅV uden lønnede ph.d.-stipendier 52% 32% 43% 52% 39% 1% 35%
DVIP-ÅV* 11% 10% 16% 8% 5% 0% 8%
TAP-ÅV 24% 51% 26% 27% 38% 99% 44%
Ph.d.-stipendie-ÅV, alle typer 13% 7% 15% 13% 18% 0% 12%
 

Tabel 54. Årsværksforbrug fordelt på hovedområder og personalekategorier 2001. * Inkl. kliniske professorer og lektorer. ** Da SU ph.d.-stipendiater ikke tæller årsværk i SCL/SCR, er den eksterne årsværkssum fremhævet med fed

AARHUS UNIVERSITET HUM SUN SAM TEO NAT I ALT
Professorer*            
Antal 25 44 45 9 45 168
Andel kvinder 12,0% 6,8% 6,7% 11,1% 6,7% 7,7%
Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001 56,1 56,0 54,8 57,6 53,5 55,1
Lektorer**            
Antal 191 135 91 29 226 672
Andel kvinder 30,4% 23,7% 20,9% 10,3% 8,4% 19,5%
Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001 51,4 50,6 49,0 52,3 49,6 50,3
Adjunkter***            
Antal 43 45 20 6 79 193
Andel kvinder 41,9% 33,3% 50,0% 33,3% 25,3% 33,7%
Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001 38,8 36,7 35,9 35,7 33,1 35,6
Aldersfordeling adjunkter            
under 30   5 3   15 23
fra 30 til og med 34 11 16 8 2 45 82
fra 35 til og med 39 18 15 6 4 14 57
fra 40 til og med 44 9 4     3 16
fra 45 til og med 49 3 3 2   2 10
fra 50 til og med 54 2 1 1     4
fra 55 til og med 59            
fra 60 til og med 64   1       1
Aldersfordeling lektorer og professorer            
under 30 2         2
fra 30 til og med 34 2 3 5   19 29
fra 35 til og med 39 20 13 24 1 31 89
fra 40 til og med 44 26 34 14 4 38 116
fra 45 til og med 49 38 28 19 11 36 132
fra 50 til og med 54 35 27 17 5 41 125
fra 55 til og med 59 52 31 31 7 58 179
fra 60 til og med 64 32 33 16 7 37 125
fra og med 65 9 10 10 3 11 43
 

Tabel 55. Alders- og kønsfordeling, aflønnede professorer, lektorer og adjunkter, oktober 2001. * Professorer, gæste- og forskningsprofessorer samt professorer med særlige opgaver, men ikke kliniske professorer. ** Lektorer, gæste- og forskningslektorer, men ikke kliniske lektorer. *** Adjunkter, forskningadjunkter og adjunkter med særlige opgaver

 

Figur 17. Aldersfordeling blandt videnskabelige medarbejdere, oktober 2001

Figur 17. Aldersfordeling blandt videnskabelige medarbejdere, oktober 2001