VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

BILAG 11 - NYE OG ÆNDREDE UDDANNELSER 2001

Oversigt 7. Nye og ændrede uddannelser i 2001

Uddannelser, der efter en forsøgsperiode, er blevet permanentgjorte i 2001
Bacheloruddannelse i idræt
Uddannelser, som er søgt permanentgjorte i 2001 (Ansøgningen ikke afgjort)
Master of Public Health
Nye uddannelsesudbud 2001
Kandidatuddannelse i kognitiv semiotik
Kandidatuddannelse i sygepleje (overflyttet fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole)
Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi
Masteruddannelse i IT, sprog og læring (tværinstitutionelt udbud under IT-Vest)
Diplomuddannelse i Softwarekonstruktion (IT-Vest)
Godkendte forsøgsuddannelser i 2001
Kandidatuddannelse i informationsteknologi, linje i bioinformatik (IT-Vest)
Kandidatuddannelse i teknisk informationsteknologi
Kandidatuddannelse i nanoteknologi
Bacheloruddannelse i nanoteknologi
Bacheloruddannelse i æstetik og kultur
Masteruddannelse i kryptologi (tildelt udviklingsmidler)
Ansøgte nye uddannelser i 2001 (Ansøgningen ikke afgjort)
Bacheloruddannelse i klinisk ernæring (ansøgt 2000!)
Masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (udviklingsmidler tildelt)
Masteruddannelse i retorik og formidling (udviklingsmidler tildelt)
Masteruddannelse i miljøvidenskab (udviklingsmidler søgt)
Masteruddannelse i kulturmiljø og landskabsanalyse (udviklingsmidler tildelt)
Masteruddannelse i social integration (Community Psychology)
Diplomuddannelse i naturvidenskab og naturvidenskabsdidaktik for folkeskolelærere (udviklingsmidler tildelt)
Interessetilkendegivelser om nye uddannelser 2001 (uafklaret)
Kandidatuddannelse i IT og journalistik (IT-Vest)
Afslag på ansøgninger om nye uddannelser 2001
Bacheloruddannelse i videnskabshistorie og idehistorie
Tildelt udviklingsmidler 2001, ultimo 2001 var der endnu ikke ansøgt om godkendelse
Masteruddannelse i institutionel etik og praksisanalyse
Masteruddannelse i fysik
Masteruddannelse i biologisk diversitet
Masteruddannelse i datasikkerhed
Masteruddannelse i molekylærbiologi
Masteruddannelse i geovidenskab
Masteruddannelse i materialer, optik og elektronik
Diplomuddannelse i museal virksomhedslære og kommunikation (ansøgt som masteruddannelse)
Diplomuddannelse i natur og miljø
Diplomuddannelse i sundhed og idræt
Diplomuddannelse i generel naturvidenskab
Diplomuddannelse planter i byen
Suppleringsuddannelse i græsk arkæologi (modulisering)
Ansøgte udviklingsmidler til nye uddannelser 2001 (ansøgningen ikke afgjort)
Ph.d.-uddannelsen i psykologi (modulisering)
Masteruddannelse i medicinsk antropologi
Masteruddannelse i medicinsk pædagogik (i samarbejde med SDU og KU)
Diplomuddannelse i ortodonti
Diplomuddannelse i kristendoms- og religionsvidenskab
Afslag på ansøgning om udviklingsmidler til nye uddannelser 2001)
Masteruddannelse i multireligiøse studier (ansøgt 2000!)
Nye uddannelsesbekendgørelser
Bekendtgørelse nr. 656 af 3. juli 2001 om bacheloruddannelse i økonomi og kandidatuddannelse i økonomi
Bekendtgørelse nr. 744 af 22. august 2001 om diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet
Bekendtgørelse nr. 745 af 22. august 2001 om ændring af kandidatuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet
En ny bekendtgørelse for den lægevidenskabelige kandidatuddannelse er under udarbejdelse
En ny bekendtgørelse om uddannelser i jura er under udarbejdelse
En ny bekendtgørelse for tandlægeuddannelsen er foreslået