VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

PÅTEGNING

Fremlæggelse
Aarhus Universitets virksomhedsregnskab for 2001 er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4/12 1996.

For så vidt angår det ordinære årsregnskab sker fremlæggelsen med henvisning til Finansministeriets gældende regnskabsbekendtgørelse.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dækkende, og at dokumentationen er til stede.

Århus, den 12. april 2002

 

Niels Christian Sidenius
Rektor

 

Stig Møller
Universitetsdirektør

 

Kirsten Skjødt
Kontorchef

Påtegning
Ministeriets påtegning af virksomhedsregnskabet for 2001 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, den 12. april 2002

 

Rudolf Straarup
Kommitteret
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling