VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

BILAG 7 - AARHUS UNIVERSITET I ALT

Tabel 49. Aktivitets- og produktionsoplysninger 2001, Aarhus Universitet. * Inkl. uddannelserne til kliniske tandtekniker og tandplejer. ** Bachelorstrukturen (3+2+3) er indført løbende på de enkelte uddannelser. På de samfundsvidenskabelige uddannelser blev strukturen indført med virkning fra optagelsen 1993, på de humanistiske uddannelser fra optagelsen 1995 og på de naturvidenskabelige uddannelser fra optagelsen 1997. Bachelorstrukturen er endnu ikke indført på de teologiske og sundhedsvidenskabelige uddannelser. ***Master- og diplomuddannelser

Aarhus Universitet - formålsfordelt regnskab 1998 1999 2000 2001
2.1 Ordinær uddannelse 460,8 479,0 467,8 471,1
2.3 Åben uddannelse 25,3 25,0 22,3 20,9
2.7 Ikke-videregående uddannelse 25,1 26,9 24,3 23,7
2.8 International studenterudveksling 9,4 10,5 11,1 10,5
2.9 Kursusundervisning 5,6 2,1 6,4 8,1
2 Uddannelse i alt 526,2 543,5 531,9 534,3
1.1 Basisforskning* 415,6 410,2 477,1 455,3
1.2 Tilskudsfinansieret forskning* 351,4 328,4 345,7 353,8
1.3 Kontraktforskning 0,8 0,9 1,2 3,2
1.9 Forskeruddannelse* 172,3 165,4 64,8 72,4
1 Forskning i alt 940,1 904,9 888,8 884,7
  Uddannelse og forskning samlet 1.466,3 1.448,4 1.420,7 1.419,0
3.2 Museer og samlinger 13,7 14,9 15,8 14,2
3.3 Klinikker 2,5 2,4 2,3 2,2
3.4 Retsmedicin 11,6 12,3 14,9 18,8
3.9 Øvrige faglige formål 17,2 23,3 18,1 18,7
3 Andre faglige formål i alt 45,0 52,9 51,1 54,1
4.1 Bygningsdrift 113,2 91,4 96,3 116,7
4.2 Generel ledelse og generel administration 55,0 55,9 56,9 60,4
4.9 Øvrige fælles formål 13,8 13,9 16,7 24,5
4 Fælles formål i alt 182,0 161,2 169,9 201,6
5.1 Lejemål og ejendomsskatter 20,2 56,5 57,3 257,4
5.2 Prioritetsydelser 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Vedligehold og mindre byggearbejder 27,4 41,6 41,9 43,4
5 Kapitalformål 47,6 98,1 99,2 300,8
6 Interne overførsler 56,7 55,9 31,9 50,1
  Aarhus Universitet i alt 1.797,6 1.816,5 1.772,7 2.025,6
 

Tabel 50. Formålsfordelt regnskab 1998-2001, Aarhus Universitet, mio. kr. 2001-niveau. * Stipendier til forskerstuderende er fra og med 2000 flyttet fra formålet forskeruddannelser til hhv. basisforskning og tilskudsfinansieret forskning - alt efter det enkelte stipendiums finansieringskilde. Derfor kan de forskellige forskningsformål ikke umiddelbart sammenlignes over tid.