ÅRSBERETNING 1994

KOLOFON

Beretningen omfatter perioden fra 1. januar til 31. december 1994 og er udkommet i september 1995.

Den trykte udgave

ISBN 87-88823-51-2
ISSN 0109-9582

Kan fås ved henvendelse til

Journalkontoret
Telefon 8942 1150

Redaktion

Anders Frølund
Informations- og Kontaktcentret
Telefon 8942 2343 · Telefax 8620 1222 · E-post: info@au.dk

Udgivet af

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Århus C
E-post: admi@au.dk
Telefon: 8942 1166
Fax: 8942 1109