ÅRSBERETNING 1999

KOLOFON

Titel
Årsberetning 1999 for Aarhus Universitet (Online)
Udgiver
Aarhus Universitet
Redaktion
Anders Frølund, Informationskontoret
Telefon 8942 2343
Telefax 8620 1222
E-post af@adm.au.dk
Noter og andre oplysninger
Der kommer en ny udgave hvert år. Den seneste udgave vil kunne findes som http://www.au.dk/da/arsberet.htm

Papirudgaven kan fås, så længe oplag haves, på:
Journalkontoret, Aarhus Universitet
Telefon 8942 1150
Telefax 8942 1109

Emneord
Årsberetning, Aarhus Universitet, 1999
Sprog
dan
Copyright
Aarhus Universitet
URL
http://www.au.dk/da/arsb1999.htm
ISSN (Papirudgave)
0109-9582
ISBN (Papirudgave)
87-88823-84-9
Inventarliste
Publikationen findes på www.au.dk og består af:
/da/arsb1999.htm
/da/forb1999.htm
/da/publ1999.htm
/da/kolofon/arsb1999.htm
/da/rektor/arsb1999.htm
/da/hum/arsb1999.htm
/da/sun/arsb1999.htm
/da/sam/arsb1999.htm
/da/teo/arsb1999.htm
/da/nat/arsb1999.htm
/da/adm/arsb1999.htm
/da/hum/forb1999.htm
/da/sun/forb1999.htm
/da/sam/forb1999.htm
/da/teo/forb1999.htm
/da/nat/forb1999.htm
/da/hum/publ1999.htm
/da/sun/publ1999.htm
/da/sam/publ1999.htm
/da/teo/publ1999.htm
/da/nat/publ1999.htm
/da/aabenudd/arsb1999.htm
/da/direktor/arsb1999.htm
/da/regnskab/arsb1999.htm
/da/studier/arsb1999.htm
/da/priser/arsb1999.htm
/da/internat/arsb1999.htm
/da/informat/arsb1999.htm
/da/nekrolog/arsb1999.htm
/da/udvalg/arsb1999.htm
/da/regler/arsb1999.htm
/da/tilknyt/arsb1999.htm
/da/rektor/beretnin/arsb1999.htm
/da/rektor/organer/arsb1999.htm
/da/rektor/aarsfest/arsb1999.htm
/da/hum/dekan/arsb1999.htm
/da/hum/ledelse/arsb1999.htm
/da/hum/professo/arsb1999.htm
/da/hum/doktor/arsb1999.htm
/da/hum/phd/arsb1999.htm
/da/hum/priser/arsb1999.htm
/da/hum/eksamen/arsb1999.htm
/da/hum/dramatur/arsb1999.htm
/da/hum/engelsk/arsb1999.htm
/da/hum/filosofi/arsb1999.htm
/da/hum/forhisto/arsb1999.htm
/da/hum/germansk/arsb1999.htm
/da/hum/historie/arsb1999.htm
/da/hum/idehist/arsb1999.htm
/da/hum/infmedie/arsb1999.htm
/da/hum/jysk/arsb1999.htm
/da/hum/klasark/arsb1999.htm
/da/hum/kunsthis/arsb1999.htm
/da/hum/lingvist/arsb1999.htm
/da/hum/lithist/arsb1999.htm
/da/hum/musik/arsb1999.htm
/da/hum/nordisk/arsb1999.htm
/da/hum/old-midl/arsb1999.htm
/da/hum/romansk/arsb1999.htm
/da/hum/slavisk/arsb1999.htm
/da/hum/ostasiat/arsb1999.htm
/da/hum/camerica/arsb1999.htm
/da/hum/cantik/arsb1999.htm
/da/hum/cekvina/arsb1999.htm
/da/hum/ckulturf/arsb1999.htm
/da/hum/cnatlant/arsb1999.htm
/da/hum/uostasom/arsb1999.htm
/da/hum/semiotik/arsb1999.htm
/da/hum/aestetik/arsb1999.htm
/da/hum/cviking/arsb1999.htm
/da/hum/ostinfo/arsb1999.htm
/da/sun/dekan/arsb1999.htm
/da/sun/ledelse/arsb1999.htm
/da/sun/professo/arsb1999.htm
/da/sun/doktor/arsb1999.htm
/da/sun/phd/arsb1999.htm
/da/sun/eksamen/arsb1999.htm
/da/sun/uforskud/arsb1999.htm
/da/sun/almenmed/arsb1999.htm
/da/sun/anatomi/arsb1999.htm
/da/sun/biofysik/arsb1999.htm
/da/sun/biostat/arsb1999.htm
/da/sun/epidsoc/arsb1999.htm
/da/sun/farmakol/arsb1999.htm
/da/sun/fysiolog/arsb1999.htm
/da/sun/humgenet/arsb1999.htm
/da/sun/medbiokm/arsb1999.htm
/da/sun/medmikro/arsb1999.htm
/da/sun/miljoarb/arsb1999.htm
/da/sun/odontol/arsb1999.htm
/da/sun/retsmed/arsb1999.htm
/da/sun/kliniskf/arsb1999.htm
/da/sun/klincmed/arsb1999.htm
/da/sun/klinmr/arsb1999.htm
/da/sun/klinderm/arsb1999.htm
/da/sun/klinmepi/arsb1999.htm
/da/sun/klinkira/arsb1999.htm
/da/sun/klinklba/arsb1999.htm
/da/sun/klinmkar/arsb1999.htm
/da/sun/klinmham/arsb1999.htm
/da/sun/klinmend/arsb1999.htm
/da/sun/klinpata/arsb1999.htm
/da/sun/klinfnyr/arsb1999.htm
/da/sun/klinanak/arsb1999.htm
/da/sun/klinkirk/arsb1999.htm
/da/sun/klinklbk/arsb1999.htm
/da/sun/klinklif/arsb1999.htm
/da/sun/klinlung/arsb1999.htm
/da/sun/klinmefy/arsb1999.htm
/da/sun/klinmhep/arsb1999.htm
/da/sun/klinneul/arsb1999.htm
/da/sun/klinpet/arsb1999.htm
/da/sun/klinmedm/arsb1999.htm
/da/sun/klinneuk/arsb1999.htm
/da/sun/klinonko/arsb1999.htm
/da/sun/klinonkx/arsb1999.htm
/da/sun/klinojen/arsb1999.htm
/da/sun/klinore/arsb1999.htm
/da/sun/klinortk/arsb1999.htm
/da/sun/klinpatk/arsb1999.htm
/da/sun/klinreum/arsb1999.htm
/da/sun/klinrona/arsb1999.htm
/da/sun/klinsmrt/arsb1999.htm
/da/sun/klingyna/arsb1999.htm
/da/sun/klinhjrt/arsb1999.htm
/da/sun/klinhjrb/arsb1999.htm
/da/sun/klinklbs/arsb1999.htm
/da/sun/klinklim/arsb1999.htm
/da/sun/klinmnef/arsb1999.htm
/da/sun/klinurki/arsb1999.htm
/da/sun/klinpads/arsb1999.htm
/da/sun/psykiat/arsb1999.htm
/da/sun/psykaalm/arsb1999.htm
/da/sun/psyktera/arsb1999.htm
/da/sun/psykamed/arsb1999.htm
/da/sun/psykborn/arsb1999.htm
/da/sun/psykinst/arsb1999.htm
/da/sun/skt/arsb1999.htm
/da/sun/umph/arsb1999.htm
/da/sun/usundhed/arsb1999.htm
/da/sam/dekan/arsb1999.htm
/da/sam/ledelse/arsb1999.htm
/da/sam/professo/arsb1999.htm
/da/sam/doktor/arsb1999.htm
/da/sam/phd/arsb1999.htm
/da/sam/priser/arsb1999.htm
/da/sam/eksamen/arsb1999.htm
/da/sam/jura/arsb1999.htm
/da/sam/okonomi/arsb1999.htm
/da/sam/statskun/arsb1999.htm
/da/sam/psykolog/arsb1999.htm
/da/sam/cls/arsb1999.htm
/da/sam/crf/arsb1999.htm
/da/sam/cesam/arsb1999.htm
/da/sam/ceurofac/arsb1999.htm
/da/teo/dekan/arsb1999.htm
/da/teo/ledelse/arsb1999.htm
/da/teo/professo/arsb1999.htm
/da/teo/doktor/arsb1999.htm
/da/teo/phd/arsb1999.htm
/da/teo/priser/arsb1999.htm
/da/teo/eksamen/arsb1999.htm
/da/teo/bibliotk/arsb1999.htm
/da/teo/gt-nt/arsb1999.htm
/da/teo/kirkekun/arsb1999.htm
/da/teo/systteo/arsb1999.htm
/da/teo/relviden/arsb1999.htm
/da/teo/cbioetik/arsb1999.htm
/da/teo/cgrundtv/arsb1999.htm
/da/nat/dekan/arsb1999.htm
/da/nat/ledelse/arsb1999.htm
/da/nat/professo/arsb1999.htm
/da/nat/doktor/arsb1999.htm
/da/nat/phd/arsb1999.htm
/da/nat/eksamen/arsb1999.htm
/da/nat/biologi/arsb1999.htm
/da/nat/datalogi/arsb1999.htm
/da/nat/vidhist/arsb1999.htm
/da/nat/fysik/arsb1999.htm
/da/nat/geologi/arsb1999.htm
/da/nat/kemi/arsb1999.htm
/da/nat/matmatik/arsb1999.htm
/da/nat/molbiol/arsb1999.htm
/da/nat/isa/arsb1999.htm
/da/nat/uidraet/arsb1999.htm
/da/nat/didaktik/arsb1999.htm
/da/nat/miljol/arsb1999.htm
/da/aabenudd/aabenudd/arsb1999.htm
/da/aabenudd/jau/arsb1999.htm
/da/direktor/beretnin/arsb1999.htm
/da/direktor/medarbej/arsb1999.htm
/da/direktor/tekfor/arsb1999.htm
/da/regnskab/regnskab/arsb1999.htm
/da/studier/studkand/arsb1999.htm
/da/studier/afgang/arsb1999.htm
/da/studier/registra/arsb1999.htm
/da/priser/opgaver/arsb1999.htm
/da/internat/intsekr/arsb1999.htm
/da/internat/rektor/arsb1999.htm
/da/internat/direktor/arsb1999.htm
/da/internat/nordisk/arsb1999.htm
/da/informat/info/arsb1999.htm
/da/udvalg/samarbud/arsb1999.htm
/da/udvalg/interne/arsb1999.htm
/da/udvalg/repraes/arsb1999.htm
/da/regler/regler/arsb1999.htm
/da/regler/intern/arsb1999.htm
/da/tilknyt/folkeuni/arsb1999.htm
/da/tilknyt/auff/arsb1999.htm
/da/tilknyt/fonde/arsb1999.htm
/da/tilknyt/fskpark/arsb1999.htm
/da/tilknyt/isc/arsb1999.htm
/da/tilknyt/antik/arsb1999.htm
/da/tilknyt/steno/arsb1999.htm
/da/tilknyt/moesgard/arsb1999.htm
/da/tilknyt/nathist/arsb1999.htm
/da/tilknyt/orion/arsb1999.htm
/da/tilknyt/sandbjrg/arsb1999.htm
/da/tilknyt/hushold/arsb1999.htm
/da/tilknyt/statsbib/arsb1999.htm
/da/tilknyt/samvirke/arsb1999.htm
/da/tilknyt/auvenner/arsb1999.htm
/da/tilknyt/unipress/arsb1999.htm
/da/tilknyt/unihist/arsb1999.htm
/da/hum/faelles/forb1999.htm
/da/hum/dramatur/forb1999.htm
/da/hum/engelsk/forb1999.htm
/da/hum/filosofi/forb1999.htm
/da/hum/forhisto/forb1999.htm
/da/hum/germansk/forb1999.htm
/da/hum/historie/forb1999.htm
/da/hum/idehist/forb1999.htm
/da/hum/infmedie/forb1999.htm
/da/hum/jysk/forb1999.htm
/da/hum/klasark/forb1999.htm
/da/hum/kunsthis/forb1999.htm
/da/hum/lingvist/forb1999.htm
/da/hum/lithist/forb1999.htm
/da/hum/musik/forb1999.htm
/da/hum/nordisk/forb1999.htm
/da/hum/old-midl/forb1999.htm
/da/hum/romansk/forb1999.htm
/da/hum/slavisk/forb1999.htm
/da/hum/ostasiat/forb1999.htm
/da/hum/camerica/forb1999.htm
/da/hum/cantik/forb1999.htm
/da/hum/cekvina/forb1999.htm
/da/hum/ckulturf/forb1999.htm
/da/hum/cnatlant/forb1999.htm
/da/hum/uostasom/forb1999.htm
/da/hum/semiotik/forb1999.htm
/da/hum/aestetik/forb1999.htm
/da/hum/cviking/forb1999.htm
/da/hum/ostinfo/forb1999.htm
/da/sun/faelles/forb1999.htm
/da/sun/almenmed/forb1999.htm
/da/sun/anatomi/forb1999.htm
/da/sun/biofysik/forb1999.htm
/da/sun/biostat/forb1999.htm
/da/sun/epidsoc/forb1999.htm
/da/sun/farmakol/forb1999.htm
/da/sun/fysiolog/forb1999.htm
/da/sun/humgenet/forb1999.htm
/da/sun/medbiokm/forb1999.htm
/da/sun/medmikro/forb1999.htm
/da/sun/miljoarb/forb1999.htm
/da/sun/odontol/forb1999.htm
/da/sun/retsmed/forb1999.htm
/da/sun/kliniskf/forb1999.htm
/da/sun/klincmed/forb1999.htm
/da/sun/klinmr/forb1999.htm
/da/sun/klinderm/forb1999.htm
/da/sun/klinmepi/forb1999.htm
/da/sun/klinkira/forb1999.htm
/da/sun/klinklba/forb1999.htm
/da/sun/klinmkar/forb1999.htm
/da/sun/klinmham/forb1999.htm
/da/sun/klinmend/forb1999.htm
/da/sun/klinpata/forb1999.htm
/da/sun/klinfnyr/forb1999.htm
/da/sun/klinanak/forb1999.htm
/da/sun/klinkirk/forb1999.htm
/da/sun/klinklbk/forb1999.htm
/da/sun/klinklif/forb1999.htm
/da/sun/klinlung/forb1999.htm
/da/sun/klinmefy/forb1999.htm
/da/sun/klinmhep/forb1999.htm
/da/sun/klinneul/forb1999.htm
/da/sun/klinpet/forb1999.htm
/da/sun/klinmedm/forb1999.htm
/da/sun/klinneuk/forb1999.htm
/da/sun/klinonko/forb1999.htm
/da/sun/klinonkx/forb1999.htm
/da/sun/klinojen/forb1999.htm
/da/sun/klinore/forb1999.htm
/da/sun/klinortk/forb1999.htm
/da/sun/klinpatk/forb1999.htm
/da/sun/klinreum/forb1999.htm
/da/sun/klinrona/forb1999.htm
/da/sun/klinsmrt/forb1999.htm
/da/sun/klingyna/forb1999.htm
/da/sun/klinhjrt/forb1999.htm
/da/sun/klinhjrb/forb1999.htm
/da/sun/klinklbs/forb1999.htm
/da/sun/klinklim/forb1999.htm
/da/sun/klinmnef/forb1999.htm
/da/sun/klinurki/forb1999.htm
/da/sun/klinpads/forb1999.htm
/da/sun/psykiat/forb1999.htm
/da/sun/psykaalm/forb1999.htm
/da/sun/psyktera/forb1999.htm
/da/sun/psykamed/forb1999.htm
/da/sun/psykborn/forb1999.htm
/da/sun/psykinst/forb1999.htm
/da/sun/skt/forb1999.htm
/da/sun/umph/forb1999.htm
/da/sun/usundhed/forb1999.htm
/da/sam/faelles/forb1999.htm
/da/sam/jura/forb1999.htm
/da/sam/okonomi/forb1999.htm
/da/sam/statskun/forb1999.htm
/da/sam/psykolog/forb1999.htm
/da/sam/cls/forb1999.htm
/da/sam/crf/forb1999.htm
/da/sam/cesam/forb1999.htm
/da/sam/ceurofac/forb1999.htm
/da/teo/faelles/forb1999.htm
/da/teo/gt-nt/forb1999.htm
/da/teo/kirkekun/forb1999.htm
/da/teo/systteo/forb1999.htm
/da/teo/relviden/forb1999.htm
/da/teo/cbioetik/forb1999.htm
/da/teo/cgrundtv/forb1999.htm
/da/nat/faelles/forb1999.htm
/da/nat/biologi/forb1999.htm
/da/nat/datalogi/forb1999.htm
/da/nat/vidhist/forb1999.htm
/da/nat/fysik/forb1999.htm
/da/nat/geologi/forb1999.htm
/da/nat/kemi/forb1999.htm
/da/nat/matmatik/forb1999.htm
/da/nat/molbiol/forb1999.htm
/da/nat/isa/forb1999.htm
/da/nat/uidraet/forb1999.htm
/da/nat/didaktik/forb1999.htm
/da/nat/miljol/forb1999.htm
/da/hum/dramatur/publ1999.htm
/da/hum/engelsk/publ1999.htm
/da/hum/filosofi/publ1999.htm
/da/hum/forhisto/publ1999.htm
/da/hum/germansk/publ1999.htm
/da/hum/historie/publ1999.htm
/da/hum/idehist/publ1999.htm
/da/hum/infmedie/publ1999.htm
/da/hum/jysk/publ1999.htm
/da/hum/klasark/publ1999.htm
/da/hum/kunsthis/publ1999.htm
/da/hum/lingvist/publ1999.htm
/da/hum/lithist/publ1999.htm
/da/hum/musik/publ1999.htm
/da/hum/nordisk/publ1999.htm
/da/hum/old-midl/publ1999.htm
/da/hum/romansk/publ1999.htm
/da/hum/slavisk/publ1999.htm
/da/hum/ostasiat/publ1999.htm
/da/hum/camerica/publ1999.htm
/da/hum/cantik/publ1999.htm
/da/hum/cekvina/publ1999.htm
/da/hum/ckulturf/publ1999.htm
/da/hum/cnatlant/publ1999.htm
/da/hum/uostasom/publ1999.htm
/da/hum/semiotik/publ1999.htm
/da/hum/aestetik/publ1999.htm
/da/hum/cviking/publ1999.htm
/da/hum/ostinfo/publ1999.htm
/da/sun/almenmed/publ1999.htm
/da/sun/anatomi/publ1999.htm
/da/sun/biofysik/publ1999.htm
/da/sun/biostat/publ1999.htm
/da/sun/epidsoc/publ1999.htm
/da/sun/farmakol/publ1999.htm
/da/sun/fysiolog/publ1999.htm
/da/sun/humgenet/publ1999.htm
/da/sun/medbiokm/publ1999.htm
/da/sun/medmikro/publ1999.htm
/da/sun/miljoarb/publ1999.htm
/da/sun/odontol/publ1999.htm
/da/sun/retsmed/publ1999.htm
/da/sun/kliniskf/publ1999.htm
/da/sun/klincmed/publ1999.htm
/da/sun/klinmr/publ1999.htm
/da/sun/klinderm/publ1999.htm
/da/sun/klinmepi/publ1999.htm
/da/sun/klinkira/publ1999.htm
/da/sun/klinklba/publ1999.htm
/da/sun/klinmkar/publ1999.htm
/da/sun/klinmham/publ1999.htm
/da/sun/klinmend/publ1999.htm
/da/sun/klinpata/publ1999.htm
/da/sun/klinfnyr/publ1999.htm
/da/sun/klinanak/publ1999.htm
/da/sun/klinkirk/publ1999.htm
/da/sun/klinklbk/publ1999.htm
/da/sun/klinklif/publ1999.htm
/da/sun/klinlung/publ1999.htm
/da/sun/klinmefy/publ1999.htm
/da/sun/klinmhep/publ1999.htm
/da/sun/klinneul/publ1999.htm
/da/sun/klinpet/publ1999.htm
/da/sun/klinmedm/publ1999.htm
/da/sun/klinneuk/publ1999.htm
/da/sun/klinonko/publ1999.htm
/da/sun/klinonkx/publ1999.htm
/da/sun/klinojen/publ1999.htm
/da/sun/klinore/publ1999.htm
/da/sun/klinortk/publ1999.htm
/da/sun/klinpatk/publ1999.htm
/da/sun/klinreum/publ1999.htm
/da/sun/klinrona/publ1999.htm
/da/sun/klinsmrt/publ1999.htm
/da/sun/klingyna/publ1999.htm
/da/sun/klinhjrt/publ1999.htm
/da/sun/klinhjrb/publ1999.htm
/da/sun/klinklbs/publ1999.htm
/da/sun/klinklim/publ1999.htm
/da/sun/klinmnef/publ1999.htm
/da/sun/klinurki/publ1999.htm
/da/sun/klinpads/publ1999.htm
/da/sun/psykiat/publ1999.htm
/da/sun/psykaalm/publ1999.htm
/da/sun/psyktera/publ1999.htm
/da/sun/psykamed/publ1999.htm
/da/sun/psykborn/publ1999.htm
/da/sun/psykinst/publ1999.htm
/da/sun/skt/publ1999.htm
/da/sun/umph/publ1999.htm
/da/sun/usundhed/publ1999.htm
/da/sam/jura/publ1999.htm
/da/sam/okonomi/publ1999.htm
/da/sam/statskun/publ1999.htm
/da/sam/psykolog/publ1999.htm
/da/sam/cls/publ1999.htm
/da/sam/crf/publ1999.htm
/da/sam/cesam/publ1999.htm
/da/sam/ceurofac/publ1999.htm
/da/teo/gt-nt/publ1999.htm
/da/teo/kirkekun/publ1999.htm
/da/teo/systteo/publ1999.htm
/da/teo/relviden/publ1999.htm
/da/teo/cbioetik/publ1999.htm
/da/teo/cgrundtv/publ1999.htm
/da/nat/biologi/publ1999.htm
/da/nat/datalogi/publ1999.htm
/da/nat/vidhist/publ1999.htm
/da/nat/fysik/publ1999.htm
/da/nat/geologi/publ1999.htm
/da/nat/kemi/publ1999.htm
/da/nat/matmatik/publ1999.htm
/da/nat/molbiol/publ1999.htm
/da/nat/isa/publ1999.htm
/da/nat/uidraet/publ1999.htm
/da/nat/didaktik/publ1999.htm
/da/nat/miljol/publ1999.htm
/div/arsb1999.jpg
/da/regnskab/regnskab/1999t1.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t3.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t4i.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t4u.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t5.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t6.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t6a.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t6b.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t7.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t8a.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t8b.gif
/da/regnskab/regnskab/1999t9.gif
/seglsfff.gif
/seglmfff.gif
/div/pilbund.gif
/div/piltop.gif
/div/pilvenst.gif
/div/pilhojre.gif