ÅRSBERETNING 2000

KOLOFON

Aarhus Universitet
Årsberetning
2000
Beretningen omfatter perioden fra 1. januar
til 31. december 2000 og er udkommet i september 2001
Aarhus Universitet
Ndr. Ringgade 1
8000 Århus C
Telefon: 8942 1166
Telefax: 8619 7029
E-post: admi@au.dk
Oplag: 1.800
Redaktion:
Anders Frølund
Informationskontoret
Telefon: 8942 2343
Telefax: 8942 1109
E-post: af@adm.au.dk
Yderligere eksemplarer fås på:
Journalkontoret
Telefon: 8942 1150
Telefax: 8942 1109
Årsberetningen kan desuden findes på Aarhus Universitets
World Wide Web-server på adressen
www.au.dk/da/arsb2000.htm
Skrift: Simoncini Garamond
Papir: 90 g Nopasat
Produktion: Reproline
ISBN 87-88823-90-3
ISSN 0109-9582