VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

Redaktion  Morten Vils Sørensen og Anders Kragh Moestrup, Budgetkontoret 

Layout   Nils-Jørgen Rasmussen, Karen Fleng og Anders Frølund, Informationskontoret

Omslagsfoto  Karen Fleng, Andrei T. Erichsen, Lisbeth Gregersen, Bo Egestrøm, Torben Eskerod
Foto, kapitel 7 Bo Egestrøm, Lars Kruse

Repro   ReproLine Aps

Tryk   Specialtrykkeriet

ISBN   87-88823-95-4
ISSN  1398-330X

Oplag   700

Yderligere eksemplarer kan fås hos: Journalkontoret Tlf:  8942 1150 Fax:  8942 1109 E-post:  journal@au.dk

Virksomhedsregnskab 2001 kan desuden findes på www.au.dk/da/virk2001.htm