Leiden Ranking

Leiden Universitetets ranking fokuserer primært på universiteternes publicering. Leiden rankingen er interessant, da den isolerer publiceringsomfanget indenfor netop de områder som universitetet fokuserer på. Samtidig er den baseret på flere års dataudtræk, og korrigerer for universiteternes størrelse og for forskelle  i citationsmønstre på tværs af fagområderne

Aarhus Universitets placering

 

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Placering i verden

-

55

51*

77**

68**

81**

97**

101**

111**

Placering i Norden

-

2

1*

2**

3**

3**

7**

7**

Placering i Europa

-

13

12*

25**

23**

31**

35**

32**


**Placeringen er angivet blandt de største universiteter i verden. I opgørelsen er der medtaget universiteter med mere end 5000 publikationer registreret (ialt 132 universiteter i 2013, 138 i 2014, 154 i 2015 og 171 i 2016, 190 universiteter i 2017 og 208 universiteter i 2018).

*Placeringerne angives blandt de 100 største universiteter i verden.

Størrelse er opgjort ud fra antal publikationer

Se også Aarhus Universitets placering på field-niveau på Leiden ranglisten