Udviklingskontrakt 2011

Denne udviklingskontrakt mellem Aarhus Universitet og videnskabsministeren er udarbejdet som en forlængelse af udviklingskontrakt for 2008 – 2010, jf. Universitets- og Bygningsstyrelsens indkaldelse af 24. juni 2010.  For definitionerne af de enkelte indikatorer henvises hertil.

Forskningsproduktion


Indikator 1 - Antal forskningspublikationer


Måltal

Realiseret

2006

5.091

 

2008

5.100

5.712

2009

5.350

5.898

2010

5.575

 

2011

5.950

 

 

Internationalisering af forskning


Indikator 2 - Tiltrækning af forskere fra udland

Indikator 2 udgår og erstattes af indikator 2a:

 

Indikator 2a – Antal udenlandske gæsteforskere


Måltal

Realiseret

2008

 

658

2009

 

589

2010

 

 

2011

650

 

 

Tiltrækning af eksterne midler, ikke-statslige midler


Indikator 3 - EU-midler


Måltal

Realiseret

2006

89.138.000

 

2008

108.000.000

80.944.000

2009

120.000.000

89.985.000

2010

132.000.000

 

2011

112.000.000

 Indikator 4 - Øvrige danske private og udenlandske midler

 

Måltal

Realiseret

2006

358.227.000

 

2008

362.000.000

383.915.000

2009

387.000.000

401.292.000

2010

412.000.000

 

2011

462.000.000

 
Indikator 5 – Antal ph.d.-skoler

Aarhus Universitet arbejder med få, men slagkraftige og internationalt synlige ph.d.-skoler. Aarhus Universitet vil i 2011 arbejde på at sammenlægge de nuværende 8 ph.d.-skoler til 4.

 

Ph.d.-aktivitet


Indikator 6 - Ph.d.-optag

 

Måltal

Realiseret

2006

318

 

2008

445

481

2009

481

475

2010

523

 

2011

600

 Indikator 7 - Antal konfererede/tildelte grader

 

Måltal

Realiseret

2006

223

 

2008

285

257

2009

310

260

2010

390

 

2011

400

 


Optag


Indikator 8 - Studieoptag: Bacheloroptag

BA

Måltal

Realiseret

2007

4.955

 

2008

5.232

4.869

2009

5.382

5.522

2010

5.467

6.203

2011

6.293

 Indikator 9 - Studieoptag: Kandidatoptag

Kand.

Måltal

Realiseret

2007

3.440

 

2008

3.779

3.748

2009

4.182

4.537

2010

4.370

4.787

2011

4.875

 

 

Frafald


Indikator 10 – Frafaldsprocent - bachelor

BA

Måltal

Realiseret

2006

35,9 %

 

2008

33,1 %

34,8 %

2009

31,9 %

32,8 %

2010

30,4 %

 

2011

29,5 %

 Indikator 11 - Frafaldsprocent - kandidat

Kand.

Måltal

Realiseret

2006

11,2 %

 

2008

9,5 %

13,0 %

2009

8,8 %

8,5 %

2010

8,0 %

 

2011

7,3 %

 

 

Gennemførselstid


Indikator 12 - Andel, som gennemfører på normeret tid - bachelor

BA norm.

Måltal

Realiseret

2006

39,0 %

 

2008

38,0 %

45,5 %

2009

39,5 %

46,2 %

2010

41,2 %

 

2011

46,0 %

 Indikator 13 - Andel, som gennemfører på normeret tid + 1 år - bachelor

BA + 1 år

Måltal

Realiseret

2006

55,0 %

 

2008

55,8 %

55,8 %

2009

58,1 %

59,8 %

2010

60,3 %

 

2011

61,2 %

 Indikator 14 - Andel, som gennemfører på normeret tid - kandidat

Kand. norm.

Måltal

Realiseret

2006

11,5 %

 

2008

18,2 %

16,4 %

2009

23,1 %

26,3 %

2010

28,1 %

 

2011

30,0 %

 Indikator 15 - Andel, som gennemfører på normeret tid + 1 år - kandidat

Kand. + 1 år

Måltal

Realiseret

2006

40,9 %

 

2008

49,3 %

45,1 %

2009

54,7 %

62,3 %

2010

59,7 %

 

2011

63,8 %

 

 

Uddannelser tilpasset samfundets behov


Indikator 16 - Arbejdsløshedstal for færdiguddannede


Måltal

Realiseret

Udg.tal (=2005)

7,00 %

 

2008 (=2006)

4,70 %

5,50 %

2009 (=2007)

6,30 %

4,00 %

2010 (=2008)

6,30 %

 

2011 (=2009)

7,00 %

 
 

Iværksætteri


Indikator 17 - Antal udbudte kurser i entrepreneurship - opgjort i ECTS


Måltal

Realiseret

 

Antal / ECTS

Antal / ECTS

2006

52 /460

 

2008

71 / 639

- / 668

2009

81/ 729

- / 749

2010

92 / 824

 

2011

75 / 655

 Indikator 18 - Antal indrejsende udvekslingsstuderende


Måltal

Realiseret

2006

824


2008

925

1.031

2009

1.000

1.083

2010

1.075

 

2011

1.000

 Indikator 19 - Antal udrejsende udvekslingsstuderende


Måltal

Realiseret

2006

712


2008

775

826

2009

850

1.031

2010

925

 

2011

1.000

 

 

Internationalisering af uddannelserne


Indikator 20 - Antal udbudte kurser på engelsk, opgjort i ECTS


Måltal

Realiseret

 

Antal / ECTS

Antal / ECTS

2006

836 / 6.021

 

2008

892 / 6.491

- / 8.216

2009

956 / 7.017

- / 8.266

2010

1.019 / 7.514

 

2011

- / 8.315

 Indikator 21 - Antal hele uddannelser på engelsk


Måltal

Realiseret

2006

44

 

2008

52

65

2009

56

63

2010

63

 

2011

64

 Indikator 22 – Kvalitet i uddannelserne

Aarhus Universitet foretager systematisk undervisningsevalueringer på alle uddannelser. Aarhus Universitet vil efter hvert semester bruge undervisningsevalueringerne til at monitorere undervisnings- og uddannelseskvaliteten på universitetets uddannelser. Aarhus Universitet vil derudover i 2011 satse på udviklingen af en fælles politik for educational it; altså en politik for udvikling og integrering af uddannelses- og læringsorienteret it i undervisningen.  Aarhus Universitets kvalitetssikring lever op til Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

 

Kvalitetssikring


Indikator 23 - Andel af undervisningsforløb hvor evalueringen offentliggøres på nettet


Måltal

Realiseret

2006

50 %

 

2008

70 %

57 %

2009

85 %

62 %

2010

100 %

 

2011

97 %

 Indikator 24 - Strategi for efteruddannelse af undervisere
Antal kursustimer inden for pædagogisk efteruddannelse

 

Måltal

Realiseret

2006

16.281

 

2008

17.000

35.538

2009

17.900

26.841

2010

18.800

 

2011

24.700

 


Indikator 25 - Strategi for efteruddannelse af undervisere

Afsatte årsværk til universitetspædagogik og fagdidaktik

Indikator 25 udgår.

 

Indikator 26 - Studievejledningsaktivitet
Procentvis andel af studenterstudievejledere med vejlederuddannelse


Måltal

Realiseret

2007

60 %

 

2008

75 %

83 %

2009

90 %

83 %

2010

100 %

 

2011

93 %

 Indikator 27 – Studievejledningsaktivitet
Antal årsværk afsat til studie- og karrierevejledning


Måltal

Realiseret

2007

33,22

 

2008

38,00

35,10

2009

41,00

37,50

2010

41,00

 

2011

42,00

 Indikator 28 – Campusplan

Indikator 28 udgår.

 

Indikator 29 – Aktiviteter gennemført i samarbejde med professionshøjskolerne

Aarhus Universitet vil i kontraktperioden yderligere udbygge samarbejdet med de relevante professionshøjskoler. Det indebærer bl.a. en intensivering af samarbejdet med Professionshøjskolen VIA i henhold til den strategiske samarbejdsaftale indgået mellem Professionshøjskolen VIA og Aarhus Universitet. I den sammenhæng ønsker Aarhus Universitet, og især DPU, derudover at konsolidere og udvide samarbejde med de københavnske professionshøjskoler i relation til folkeskoleområdet og uddannelsesforskningen generelt. Derudover arbejder Aarhus Universitet fortsat for, at Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus udvider samarbejdet omkring Aarhus School of Engineering til en egentlig fusion mellem de to institutioner.

 

Efter- og videreuddannelse


Indikator 30 - Antal kursister


Måltal

Realiseret

2006

6.050

 

2008

6.200

6.635               6.635

2009

6.300

6.026

2010

6.400

 

2011

6.200

 Indikator 31 - Deltagerbetaling

 

Måltal

Realiseret

2006

65.849.000

 

2008

74.900.000

79.007.000

2009

76.600.000

84.942.000

2010

77.900.000

 

2011

84.000.000

 

 

Deltagelse i den offentlige debat


Indikator 32 - Skriftlige formidlingsbidrag i populær-medier


Måltal

Realiseret

2006

1.746

 

2008

2.100

1.680

2009

2.450

1.827

2010

2.750

 

2011

2.250

 Indikator 33 - Offentligt tilgængelige foredrag


Måltal

Realiseret

2006

4.368


2008

4.700

5.204

2009

4.850

5.520

2010

5.050

 

2011

5.200

 Indikator 34 - Deltagelse i råd, nævn og bestyrelser


Måltal

Realiseret

2006

2.918


2008

3.000

3.875

2009

3.050

4.991

2010

3.100

 

2011

4.850

 


Samarbejde med erhvervslivet


Indikator 35 - Antal samarbejdsaftaler


Måltal

Realiseret

2006

276

 

2008

300

455

2009

325

587

2010

350

 

2011

650

 Indikator 36 - Indberettede opfindelser

Indikator 36 udgår.Indikator 37 - Solgte patenter og licenser


Måltal

Realiseret

2006

9

 

2008

13

12

2009

15

11

2010

17

 

2011

17

 Indikator 38 - Indtægter fra solgte patenter og licenser


Måltal

Realiseret

2006

1.423.000

 

2008

3.800.000

2.397.678

2009

5.000.000

3.807.102

2010

6.000.000

 

2011

5.000.000

 

 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening


Indikator 39 - Tildelte ph.d.-grader

Indikator 39 udgår.

Indikator 40 - Indtægter fra myndighedsbetjening

 

Måltal

Realiseret

2006

454.006.645

 

2008

476.000.000

585.488.000

2009

502.000.000

592.916.000

2010

517.000.000

 

2011

628.000.000