Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltidsunderviserstillinger

Studenterinstruktorer på Bacheloruddannelsen Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg samt Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi samt Folkesundhed 1009196

Ved Institut for Statskundskab opslås et antal stillinger som studenterinstruktorer i forårssemestret 2019 på Bacheloruddannelsen Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg samt Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi samt Folkesundhed - i fagene:

a) Politisk teori, 2. semester
b) Metode II, 2. semester
c) Mikroøkonomi, 2. semester
d) Almen statskundskab, 4. semester, tilvalg, 2. semester og Politik og
økonomi, 2. semester
e) International politik, 4. semester og tilvalg, 2. semester
f) Politologisk introduktionskursus, 2. semester, Folkesundhed

Ansættelsesperioden vil være 28.1. - 30.6.2019. Det må påregnes, at der er obligatoriske møder og kurser. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som timelønnede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater.

I indledningen af ansøgningen bedes ansøger tydeligt angive, hvilken stilling der søges. Hvis ansøger ønsker at søge flere af ovennævnte stillinger, skal der angives en tydelig prioritering. I ansøgninger til stillinger med varieret timetalsansættelse bedes det anført, hvorvidt ansættelse i givet fald kun har interesse med et af angivne timetal.

Det er kun nødvendigt at indsende én ansøgning. Såvel kvinder som mænd opfordres til at søge stillingerne.

Stillingerne opslås med følgende timetal:

a) Politisk teori: enten 205 timer til undervisning af 2 hold eller 264 timer til undervisning af 3 hold. Der skal undervises 9 hold.
b) Metode II: Der skal ansættes 4 instruktorer til varetagelse af metodevagten. 180 timer pr. stilling fordelt på ca. 12 timer pr. uge i 15 uger.
c) Mikroøkonomi: enten 140 timer til undervisning af 1 hold eller 197 timer til undervisning af 2 hold eller 197 timer til undervisning af 1 hold og studie-cafe. Der skal i alt undervises 8 hold, hvoraf 4 instruktorer har ansvar for studiecafe.
d) Almen Statskundskab: 168 timer til undervisning af 1 hold eller 237 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 11 hold.
e) International politik: enten 175 timer til undervisning af 1 hold eller 248 timer til undervisning af 2 hold. Der skal i alt undervises 11 hold.
f) Politologisk introduktionskursus: enten 206 timer til undervisning af 1 hold eller 301 timer til undervisning af 2 hold. Der skal i alt undervises 2 hold.

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til det fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer på et grundkursus samt eventuelle andre undervisningserfaringer. Beslutningen træffes ud fra en samlet vurdering af ansøgeren og ansøgerfeltet.

For ansøgere til Metode II: timetallet inkluderer metodevagt, koordination og deltagelse i forelæsninger. Stillingen indbefatter ikke holdundervisning.

For ansøgere til økonomi lægges endvidere vægt på de opnåede karakterer i nationaløkonomiske fag. Det forventes, at der afholdes ca. 2 ugers studiecafe op til eksamen i Mikroøkonomi og reeksamen i Makroøkonomi og ca. 1 uge op til reeksamen i Mikro-økonomi. Til stillingerne i økonomi opfordres såvel stud.scient.pol.'er som stud.oecon.'er til at søge.

Til stillingerne i Politologisk Introduktionskursus for Folkesundhedsvidenskab opfordres såvel studerende fra statskundskab som folkesundhedsvidenskab til at søge.

Ansøgeren opfordres til at redegøre for sin motivation for at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende.

Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning, deltage i forelæsningerne samt deltage i opgaveretning efter den enkelte fagkyndige lærers skøn. Et bredt kendskab til statskundskabsstudiet vil være en fordel.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til evt. instruktoransættelse ved tildeling af seminarer, ligesom der heller ikke kan tages hensyn til seminardeltagelse ved fastlæggelse af instruktorens undervisningstidspunkt. Det påhviler således den enkelte instruktor i samarbejde med koordinator og studieadministration at forsøge at planlægge arbejdstiden hensigtsmæssigt i forhold til eget studieforløb.

Kvalifikationskrav
Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, hovedområdets instruktorkursus om holdundervisning. Kurset findes her: http://bss.au.dk/cul/kurser/holdundervisning-for-instruktorer/

Formalia
• Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansiministeriet og SUL (studenterundervisere) som ligger her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179692
• Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift.
• Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Eventuelle forespørgsler bedes rettet til:

a) Lektor Søren Flinch Midtgaard
b) Adjunkt Martin Bisgaard
c) Professor Nina Smith
d) Lektor Jens Peter Frølund Thomsen
e) Lektor Rasmus Brun Pedersen
f) Lektor Lars Thorup Larsen
 
Ansøgningen skal vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge medio december.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.