Deltidsunderviserstillinger

Ekstern lektor i Antropologi 911799

På Afdeling for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet er en stilling som ekstern lektor i antropologi ledig til besættelse pr. 1. september 2017.

Den eksterne lektor skal varetage kurser på bachelor- og kandidatniveau. Det drejer sig i efterårssemestret 2017 om bachelorvejledning med 44 K timer, dertil kommer forberedelse 110 timer samt 20 timer til eksamen.

Ansættelsen er varig med startdato 1. september 2017. 

Antallet af kurser og arbejdstimer specificeres et semester ad gangen og samlet inden for et akademisk år må timetallet ikke overskride timeloftet på 500 timer (inklusive forberedelse). 

Forberedelse er som ekstern lektor 2,5 time pr. undervisningstime.

Ansøgeren skal kunne planlægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til studieordningen for antropologi http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/.  

Ansøgeren skal redegøre for relevant undervisningserfaring og dokumentere gode faglige kvalifikationer. 

Besked om ansættelse / afslag vil blive meddelt i juni 2017.

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til afdelingsleder Jens Seeberg, jseeberg@cas.au.dk

I ansøgningsformularen vil der være felter, der ikke er relevans for det pågældende opslag. Disse felter kan udfyldes med et vilkårligt tegn eller der kan uploades et blankt dokument.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.06.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

 

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.