Deltidsunderviserstillinger

Undervisningsassistent/studenterinstruktor i strafferet og straffeproces 912490

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, er et antal stillinger som undervisningsassistent/studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2017.

Fagområde

Strafferet og straffeproces.

Stillingens indhold

Undervisningen finder sted i perioden primo september til ultimo november. Stillingen omfatter 50 konfrontationstimer inkl. spørgetimer på hold med retning af 3 sæt øvelsesopgaver. Der afholdes 2 møder med den fagansvarlige.

Undervisningens tidsmæssige placering fremgår af undervisningsplanen, som foreligger ultimo juni. Det er ikke muligt at tage individuelle hensyn.

Yderligere information

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Lasse Lund Madsen, tlf. 87165141, e-mail: lundmadsen@law.au.dk

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket. 

Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter bedes det oplyst i ansøgningen. 


Kvalifikationskrav

Undervisningsassistent:

Ansøgerne skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende uddannelse på kandidatniveau.

Studenterinstruktor:

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

  Undervisningsassistent:
 • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning (undervisningsassistenter).
 • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
 • Studenterinstruktor:

 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og SUL (studenterundervisere).
 • Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift.
 • I ansøgningen bedes du tydeligt markere hvilken stillingstype du søger.

 • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d.i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
 • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.06.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.