Deltidsunderviserstillinger

Studenterinstruktorer i Organisationer og deres kontekst 913448

Ved Institut for Virksomhedsledelse er 4 stillinger som studenterinstruktor i faget ”Organisationer og deres kontekst” ledig til besættelse pr. 1. september 2017.
Faget er placeret på 3. semester på Bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation, fagområde Kommunikation.

Det faglige indhold
Faget ”Organisationer og deres kontekst” har til formål, at kvalificere den studerende til at forstå og analysere, hvordan organisationer og deres nationale såvel som internationale kontekst påvirker udviklingen af kommunikationen i organisationer. Faget går ud på at lære den enkelte studerende at analysere 1) organisationers forskellige design, adfærd og strategier, 2) de kontekstfaktorer, der har betydning for organisationerne, og 3) sammenhængene mellem organisationer og deres kontekst og disses betydning for udviklingen af kommunikationen.

Arbejdsopgaver

På faget ”Organisationer og deres kontekst” foregår undervisningen som forelæsninger afholdt af fastansat underviser/forsker samt opfølgende øvelsestimer på hold med ca. 35 studerende. Øvelsestimerne afholdes i et samarbejde mellem forelæser og studenterinstruktorer. Stillingen omfatter 24 konfrontationstimer, svarende til 60 arbejdstimer inkl. forberedelse.

Studenterinstruktorens opgaver omfatter:
-faglig sparring, vejledning og feedback i forbindelse med øvelserne. Planlægning og udarbejdelse af øvelsesopgaverne varetages af fagets forelæser og fagansvarlige, som også fungerer som vejleder og sparringspartner for instruktorerne
-møder og løbende kontakt med fagets forelæser, som er ansvarlig for faget før og under forløbet Undervisningen vil foregå inden for tidsrummet 8-18 (mandag-torsdag) og 8-16 (fredag) under hensyntagen til egen undervisning.

Kvalifikationskrav
Stillingerne kan søges af 3. års BA studerende og kandidatstuderende fra relevante studieområder. Ved ansættelsen lægges vægt på ansøgerens faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer. Det faglige niveau vurderes blandt andet ud fra eksamenskarakterer, som bedes vedlagt ansøgningen som bilag.

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Nærmere oplysninger om faget kan findes i kursuskataloget, nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lektor Henrik B. Sørensen på mail: here@mgmt.au.dk

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.06.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.