Deltidsunderviserstillinger

Studenterundervisere til holdundervisning i medicinsk biokemi for stud. med. ved Institut for Biomedicin (Medicinsk Biokemi) 913888

Ved Institut for Biomedicin (Medicinsk Biokemi), Health, Aarhus Universitet søges undervisere til at varetage holdundervisning i medicinsk biokemi for 3.sem. stud. med. for efteråret 2017.

 

Holdundervisningen ligger i perioden 28. august 2017 til 6. december 2017. Et hold har 54 dobbelttimer i hele semesteret. Der undervises i kemi fra 28. august – 7. september alle hverdage med 2 daglige dobbeltlektioner, kl. 11.15-13.00 og kl. 13.15-15.00. Der undervises i biokemi fra 8. – 15. september alle hverdage med 1 daglig dobbeltlektion, kl. 9.15-11.00 og/eller kl. 11.15 – 13.00 og fra 18. september – 6. december mandage, onsdage og fredage kl. 9.15-11.00 og/eller kl. 11.15 – 13.00. Uge 42 er undervisningsfri – efterårsferie.

 

Vi vil i så stor udstrækning, som det er muligt efterkomme specielle ønsker med hensyn til antallet af konfrontationstimer samt tidsmæssig placering.

 

Fagbeskrivelse samt time- og emneplan kan rekvireres fra Institut for Biomedicin (Medicinsk Biokemi), kontorfuldmægtig Inger Marie Bro, e-mail: imb@biomed.au.dk eller evt. på tlf. 8716 7807

Kvalifikationskrav

Ansættelse som studenterunderviser/instruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Formalia og henvisninger

 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv..
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, karakterblad samt evt. referencer og evt. tidligere undervisningserfaring.Foretrukket tidspunkt og hvilken periode/eller perioder undervisning kan påtages inden for efterårssemesteret 2017 (28. august 2017 til 6. december 2017).

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.07.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.