Deltidsunderviserstillinger

Tandlæger/ kliniske lærere til Aarhus Universitet 914253

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, ønsker at besætte nedenstående stillinger som klinisk lærer ved Fællesklinikken og Behandlings-planlægningsenheden.

Stillingerne
•En fast stilling på 12 timer ugentligt ved Fællesklinikken med arbejdstid mandage og
  onsdage kl. 8-14 / 14.30
•Tre faste stillinger på 6 timer ugentligt ved Fællesklinikken med arbejdstid 1 dag 
  ugentligt, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 8-14 / 14.30
•Et barselsvikariat på 6 timer ugentligt ved Fællesklinikken med arbejdstid mandage kl. 
  8-14 / 14.30.
•Et barselsvikariat på 4 timer ugentligt i perioderne oktober-december + marts-maj ved
  Behandlingsplanlægningsenheden med arbejdstid torsdage kl. 8-12. 

Stillingerne kan eventuelt kombineres - faste stillinger og barselsvikariater - hvis en ansøger er interesseret i flere timer. Oplys gerne foretrukket ugedag i forbindelse med ansøgning af en af de faste stillinger.

Ansættelsesstart 1. september 2017.

Ansættelsen vil være med reference til kliniklederen.

Arbejdsopgaver
Stillingerne har tilknytning til Sektion for Parodontologi, men omfatter praktisk klinisk undervisning inden for fagområderne cariologi, parodontologi, fast- og aftagelig protetik samt i mindre omfang endodonti.

Særlige Kvalifikationer
Ansøgere med tidligere erfaring fra klinisk undervisning inden for ovennævnte fagområder vil blive foretrukket.

Vi tilbyder
Stillingen som klinisk lærer giver mulighed for at arbejde på et højt specialiseret niveau inden for de pågældende fagområder, og du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor ekspertise.

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Institut for Odontologi og Oral Sundhed er en fusion af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere og Institut for Odontologi. Instituttet varetager odontologisk forskning og udbyder fire hele uddannelser inden for det odontologiske fagområde: tandlæge, tandplejer, tandklinikassistent og klinisk tandtekniker, samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen. Desuden har instituttet en stor klinisk aktivitet og en omfattende efter- og videreuddannelse. Fusionen giver en unik mulighed for at skabe synergi mellem de tandfaglige uddannelser med fokus på videndeling, team-samarbejde og optimal brug af hinandens kompetencer. Forskningen kobles tæt til alle de tandfaglige uddannelser, så undervisningen hviler på et forsknings- og vidensbaseret grundlag og standarder for god klinisk praksis. Instituttet har omkring 650 studerende og elever og en medarbejderstab på 185 årsværk.

Læs mere om instituttet på linket her: http://dent.au.dk/

Yderligere oplysninger
Kontakt klinikleder Helle Tolboe, helle.tolboe@dent.au.dk.

Samtaler
Afholdes i begyndelsen af juli.  Ansættelsesperiode

Ansættelse af kliniske lærer sker for en periode af 2 år med adgang til forlængelse for en ny periode på 2 år. Efter den anden periodes udløb, respektive efter i alt 4 års beskæftigelse, kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter relevant kandidateksamen. I de tilfælde hvor undervisning eller vejledning finder sted i praksis stilles der krav om, at den kliniske lærer selv driver praksis.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  30.06.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.