Deltidsunderviserstillinger

Studenterinstruktor i EU-ret 939022

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, AU, er et antal stillinger som studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. februar 2018. Fagområdet er EU-ret.

I faget Folkeret og EU-ret omlægges undervisningen, således at der ud over forelæsninger også er 18 timers holdundervisning. Holdundervisningen består af seks gange a tre lektioner. Her skal de studerende arbejde med en række spørgsmål og cases, som relaterer sig til det EU-retlige pensum. Studenterinstruktorerne skal facilitere dette arbejde og samle op på diskussionerne. Endelig skal de sikre, at de referater, der udarbejdes af hvert hold, er retvisende.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studie-nævnet, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt fremgår af undervisningsplanen.

Ansøgere bedes angive, om de kan påtage sig at undervise mere end ét hold.

Det må påregnes, at der er holdundervisning i uge 13, dvs. den uge hvor der er påske.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Karsten Engsig Sørensen, e-mail:kes@law.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, Tlf.: +45 87152174, E-mail:rma@au.dk

Arbejdsstedet vil være Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.


Kvalifikationskrav


Studenterinstruktorstillinger kan søges af studerende, der har gennemført fag i EU-ret.

Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter, bedes dette oplyst i ansøgningen.

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere ved Center for Undervisning og Læring.  


Formalia


•Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og SUL (studenterundervisere).

•Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift.

•Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.12.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.