Deltidsunderviserstillinger

Ekstern lektor ved Institut for Virksomhedsledelse 940856

Ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet er en stilling som ekstern lektor ledig til besættelse pr 1. februar 2018.

Ansættelsen er 3-årig og det konkrete antal timer samt opgaver aftales forud for hvert semester.
 
Opgaverne vil primært ligge i undervisning inden for fagområderne kommunikationsplanlægning på HD og den engelsksprogede BA-uddannelse i Marketing & Management Communication, samt eventuel vejledning af BA-projekter og/eller specialer på kandiatuddannelsen i Virksomhedskommunikation eller Master of Arts i Corporate Communication.   
 
Der kræves stor teoretisk viden og praktisk erfaring inden for områderne kommunikationsplanlægning og integreret markedskommunikation.  
 
Hvem er vi
Institut for Virksomhedsledelse er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Institut for Virksomhedsledelse har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer - sidstnævnte gælder specifikt for fakultetets kerneaktiviteter på erhvervsområdet.
 
Instituttet har et internationalt og multikulturelt forsknings- og undervisningsmiljø, som består af både danske og internationale forskere og ph.d.-studerende. Vi beskæftiger mere end 160 akademiske medarbejdere, herunder forskere, ph.d.-studerende og tilknyttede forskere - og vi dækker en lang række fagområder inden for feltet virksomhedsledelse. Vi ønsker at levere forskning af høj kvalitet og lægger vægt på at publicere vores forskning i førende akademiske tidsskrifter og at præsentere den ved anerkendte konferencer. Vi har en løbende udveksling af internationale forskere, som er tilknyttet instituttet i længere eller kortere perioder.
 
Du kan læse mere om Institut for Virksomhedsledelse på: http://mgmt.au.dk/.

Kontakt
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Anne Ellerup Nielsen på aen@mgmt.au.dk.

Information om proces og teknisk support kan fås ved henvendelse til HR-Supporter Frederik Sørensen på bhrfso@jobsys.au.dk.
 
Sted
Arbejdsstedet vil være Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

  • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere.
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
  • Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.