Deltidsunderviserstillinger

Studenterinstruktor i Sundhedssociologi 948424

Ved Institut for Statskundskab opslås stillingen som studenterinstruktor i Sundhedssociologi i forårssemestret 2018 på Bacheloruddannelsen på Folkesundhedsuddannelsen, 2. semester.

Ansættelsesperioden vil være 1.2. - 30.6.2018. Det må påregnes, at der er obligatoriske møder og kurser. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som timelønnede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater.

Stillingen opslås med følgende timetal: 170 timer

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til det fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer på et grundkursus samt eventuelle andre undervisningserfaringer.

Ansøgeren opfordres til at redegøre for sin motivation for at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende.

Det forudsættes, at ansøgeren er villig til at deltage i koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning, deltage i forelæsningerne samt deltage i prøveopgaveretning efter den enkelte fagkyndige lærers skøn. Et bredt kendskab til Sociologi og interesse for sundhedsproblematikker vil være en fordel.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til evt. instruktoransættelse ved tildeling af seminarer, ligesom der heller ikke kan tages hensyn til seminardeltagelse ved fastlæggelse af instruktorens undervisningstidspunkt. Det påhviler således den enkelte instruktor i samarbejde med koordinator og studieadministration at forsøge at planlægge arbejdstiden hensigtsmæssigt i forhold til eget studieforløb.

Eventuelle forespørgsler bedes rettet til: Gorm Harste på gha@ps.au.dk
  
Ansøgningen skal vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring.

Eventuelle samtaler forventes afholdt den 10. januar 2018.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge medio januar 2018.

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.