Deltidsunderviserstillinger

Ekstern lektorat i Skatteret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet - 960077

Ved Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences er et eksternt lektorat i Skatteret ledigt til besættelse snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.   


Stillingens indhold

Stillingen består primært i undervisning i fagene Skatteret og Erhvervs- og selskabsbeskatning på den juridiske kandidatuddannelse. Arbejdsopgaverne kan desuden bestå i at rette opgaver i forbindelse med skriftlig eksamen samt eksamination ved mundtlige eksaminer og andre prøver. 


Hvem er vi

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på www.law.au.dk


Kontakt


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Malene Kerzel, tlf.: 8716 5709, e-mail mk@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk  


Arbejdssted og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.


Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.


Formalia


• Ansættelses sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
• Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere.
• Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
• Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
• Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til AU HR, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.02.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.