Deltidsunderviserstillinger

Studenterinstruktorer til Psykologisk Institut 965613

Psykologisk Institut søger et antal instruktorer til fagene Social- og personlighedspsykologi, Kognitionspsykologi og Udviklingspsykologi (1.-3. Semester): efterår 2018 – efterår 2019, herunder 1 instruktor til at varetage tilvalgsholdet.

Der er ved ansættelse krav om, at man har kendskab til undervisningen ved Psykologisk Institut og opholder sig en væsentlig del af sin tid i tilknytning til det institutmiljø, hvortil instruktorfunktionen er tilknyttet. Man skal som minimum have gennemført sine tre almenpsykologiske grundfag på ansøgningstidspunktet. Desuden skal man være villig til tage ansvar for det sociale miljø på holdet. Instruktor for tilvalgsholdet vil desuden skulle arbejde under hensyntagen til den tværfaglige sammensætning og studiemæssige erfaring der er særligt for tilvalgsholdet.

Ved ansættelsen lægges vægt på ansøgerens faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, samt om ansøger har mulighed for at følge samme hold alle 3 semestre. Det faglige niveau vurderes blandt andet ud fra karaktererne på de almenpsykologiske grundfag og andre relevante faglige aktiviteter. Særlige relevante interesseområder inden for psykologien betragtes ligeledes som kvalificerende. Pædagogiske kvalifikationer kan omfatte erfaring med undervisning og vidensformidling, samt interesse i at facilitere gruppeprocesser og støtte de studerende i indføringen i studiet. Blandt de personlige kvalifikationer lægges der vægt på fagligt engagement samt lyst og vilje til at indgå i dialog med de studerende.

Se information til instruktorer her

Der skal sendes en motiveret ansøgning på max 2 sider, hvori der redegøres for egne kvalifikationer i forhold til stillingen, herunder om man har særlig interesse i tilvalgsholdet. Vedlæg oversigt over alle karakterer fra Studieselvbetjeningen og 1-sides CV.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 18.

Ansættelsen er pr. 15. august 2018. Der afholdes kursus i sidste halvdel af august og deltagelse i kurset er en forudsætning for ansættelse. Det må således påregnes, at arbejdsopgaverne herunder forberedelse og møder starter i uge 33.   

Yderligere information
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til studieleder Helle Spindler, mail: hellesp@psy.au.dk, tlf. 8716 5829.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, E-mail: mfp@au.dk

Tjenestestedet er Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C


Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.