Deltidsunderviserstillinger

Instruktorstillinger ved Historie 966950

På Historie, Institut for Kultur og Samfund søges studerende til instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2018 i følgende discipliner:

4 hold i følgende fag: Kildekritisk metode og verdenshistorie og danmarkshistorie 1, BA 1. semester og BA-TV 1. semester, 2 undervisningstimer om ugen i 13 uger, forberedelse 39 timer. Arbejdstimer i alt 65.

Ansættelsesperioden vil være 1. september – 31. december 2018.

I semesterets første tre uger understøttes forelæsninger, der tjener som en indføring til faget kildekritisk metode, i de resterende undervisningsuger understøttes forelæsningerne i verdenshistorie- og danmarkshistorie 1.

Det forudsættes, at ansøgeren er villig til at deltage i koordinerende møder vedr. undervisningens tilrettelæggelse og planlægning samt eventuel deltagelse i opgaveretning efter den enkelte undervisers skøn.

Ansøgeren skal redegøre for motivation, relevante pædagogiske forudsætninger samt dokumentere gode faglige kvalifikationer. Ansøgeren bedes endvidere specificere hvilken/hvilke kurser, som ansøgeren er interesseret i at undervise i.

Ved vurdering af ansøgere lægges der vægt på indsigt i fagene, anbefalinger samt eventuel undervisningserfaring.

Besked om ansættelse / afslag vil blive meddelt indenfor 2 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til lektor Annette Skovsted Hansen ostash@cas.au.dk.

Hvis man ansættes til 2 eller flere hold med samme indhold, tildeles der fuld forberedelsestid (dvs. 1,5 timer pr. k-time) til den første undervisningssession (1. hold) og halv forberedelsestid til de efterfølgende hold. 

 • Ansættelse sker i henhold til Finansministeriet og SUL (studenterundervisere).
 • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  29.03.2018
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

  Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

  Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
  Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.