Deltidsunderviserstillinger

Undervisningsassistent i forvaltningsret 967051

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som undervisningsassistent på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2018.

Stillingerne er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.


Fagområde

Stillingerne omfatter fagområdet forvaltningsret.


Stillingernes indhold

To eller flere af stillingerne omfatter undervisning af studerende i forvaltningsret på bacheloruddannelsen i jura. Der er tale om undervisning på hold med ca. 32 studerende. Undervisningen er tilrettelagt således, at den finder sted én gang om ugen med tre timer, der ligger samlet i én blok, f. eks. kl. 8-11, 11-14 eller 14-17 (evt. 1518). Undervisningen omfatter i efterårssemesteret 2018 forvaltningsret almindelige emner. Ansættelsen indebærer mundtlig eksamination af de pågældende studerende (normalt ved sommereksamen). Ligeledes kan ansættelsen efter nærmere aftale indebære opgaveretning i et vist omfang.

En af stillingerne omfatter i efterårssemesteret 2018 undervisning af statskundskabsstuderende i forvaltningsret sagsbehandling (på bacheloruddannelsen i statskundskab). Der er tale om undervisning på hold med ca. 45 studerende. Undervisningen er tilrettelagt således, at den finder sted to gange om ugen med tre timer pr. gang (de tre timer pr. gang er samlet i én blok). Undervisningen af det pågældende hold omfatter ca. halvdelen af de 13 uger, som undervisningen strækker sig over, idet holdet deles med en anden underviser (hvilket medfører behov for koordinering af undervisningen og tidspunkterne herfor med medunderviseren). Undervisningen afsluttes med mundtlig eksamination af ca. halvdelen af de pågældende studerende (normalt i slutningen af januar).'

I ansøgningen bedes det angivet, hvilken af de ovennævnte stillinger, ansøgningen gælder.


Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Karsten Revsbech, tlf. 87165718 og 29463409 (mobil), e-mail: kre@law.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk


Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Ansøgere med en juridisk kandidatuddannelse vil blive foretrukket.

Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter, bedes dette oplyst i ansøgningen.

Formalia

  • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning (undervisningsassistenter).
  • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
  • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d. i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.