Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltidsunderviserstillinger

Eksternt lektorat i matematikhistorie og matematikkens videnskabsteori 987554

Ved Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik, Science and Technology, er to eksterne lektorater i matematikhistorie og matematikkens videnskabsteori ledige pr. 1. september 2018. Stillingerne er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.

Stillingens indhold
Stillingen består primært i forelæsning og undervisning i fagene Aspekter af matematikkens historie (efterårssemester), Cirklens historie (forårssemester) og Matematikkens videnskabsteori og etik (efterårssemester) på bacheloruddannelsen i matematik. Arbejdsopgaverne kan desuden bestå i at udarbejde og rette opgaver i forbindelse med den løbende undervisning og skriftlige eksamen, samt eksamination ved mundtlige eksaminer og andre prøver.

Yderligere information
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til konst. centerleder Kristian Hvidtfelt Nielsen tlf. 87 15 55 91, e-mail: khn@css.au.dk

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C Formalia
Aflønning i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (Perst.nr. 004-01) med virkning fra 1. januar 2001.
Alle interesserede opfordres til at søge uafhængigt af personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.08.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.