Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Funktionschef for Forskeruddannelsen på Health, Aarhus Universitet

Vil du stå i spidsen for, at Health Forskeruddannelsen fortsat leverer administration på højt niveau og udvikler ph.d- og talentområdet inden for hele det sundhedsvidenskabelige felt? Brænder du for personaleledelse og for at sætte dine relationelle kompetencer i spil?

Health Forskeruddannelsens kerneopgave er at understøtte, at der leveres en ph.d.-uddannelse, som lever op til kravene i ph.d.-bekendtgørelsen. Health Forskeruddannelsen har desuden ambitioner om at understøtte at:
• Vi til stadighed arbejder på grundlag af et højt internationalt fagligt niveau.
• Der er en tydelig international dimension til stede i rekruttering, indhold, output og organisering.
• Den interdisciplinære tilgang til videnskabelige problemstillinger er i høj kurs hos alle aktører i forskeruddannelsen.
• Vi lægger stor vægt på, at forskeruddannelsens overordnede formål er at yde mærkbare og synlige bidrag til det omgivende samfund i bredeste forstand.

Du sætter rammerne for både administrativ drift og udvikling
Som funktionschef for Health Forskeruddannelsen har du det overordnede ansvar for at lede og udvikle den daglige drift af ph.d.- og talentområdet inden for hele det sundhedsvidenskabelige felt med fokus på service og trivsel. Du bliver daglig leder af enheden, hvor kerneopgaven er at understøtte fakultetets ca. 640 ph.d.-studerende, de videnskabelige medarbejdere, institutterne, dekan, prodekan for talentområdet, ph.d. skolelederen og de tre forskningsprogramledere i et tæt og tillidsbaseret samarbejde.

Vi søger en leder, som har ambitioner om at drive en afdeling med i alt 13 medarbejdere til et højt fagligt niveau med fokus på professionalisme og vilje til samarbejde på tværs af fakultetets enheder. I opgaveløsningen lægger vi vægt på service, tydelig kommunikation og sikkerhed.

Du skal blandt andet:
• Bedrive god personaleledelse, herunder arbejder du med motivation, trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder.
• Sikre faglig, økonomisk og administrativ ledelse, herunder planlægning, organisering, opfølgning og kommunikation i egen administration og i forhold til de faglige miljøer.
• Levere sikker drift og samtidig udvikle Health Forskeruddannelsen, herunder være med til at skabe sammenhængende administration.
• Arbejde med organiseringen af ph.d.-administrationen, så processer og understøttelse af de faglige miljøer og den faglige ledelse fungerer bedst muligt.
• Bidrage til at skabe grundlaget for en velfungerende forskeruddannelse i det daglige, når det gælder rekruttering, optag, økonomistyring, løbende evalueringer mv.
• Bidrage til at understøttelse det strategiske arbejde relateret til forskeruddannelsen med nationalt og internationalt sigte.
• I samarbejde med de øvrige funktionschefer i administrationen på Health sikre sammenhæng ift. pre- og post-graduate talentforløb, herunder ph.d.-uddannelse.
• Understøtte det tværgående samarbejde inden for ph.d.-området på AU som helhed i samarbejde med de øvrige administrationsenheder på AU.
• Kommunikere AU’s og Health’s visioner, mål og strategier sikkert og klart.

Du vil referere til administrationschefen på Health.

Erfaring med personaleledelse og offentlig administration
Vi forventer at du har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse.
Du har ledelseserfaring og erfaring med offentlig administration og gerne erfaringer fra universitetssektoren.

Som personaleleder bruger du dine stærke relationelle evner og sætter dig selv i spil i svære situationer. Du evner at balancere og navigere i krydspres og bevare overblikket. Du er beslutningsdygtig, handlekraftig og trives i rollen som intern retningsgiver ift. ph.d.-administrationen. Gennem inddragende personaleledelse og tydelig kommunikation evner du at motivere medarbejdere og fastholde dit holds engagement og trivsel. 

Yderligere informationer
Healths hjemmeside (intern)
Healths hjemmeside (ekstern)
AU’s hjemmeside 

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som chefkonsulent i henhold til AC-overenskomsten med mulighed for at forhandle tillæg efter personlige kvalifikationer. 

Vi forventer at afholde første samtalerunde d. 8-9. november 2018. Der vil muligvis blive en anden samtalerunde, forventeligt d. 21. november 2018. I perioden mellem de to samtaler er der mulighed for personprofiltest. 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrationschef for Administrationscenter Health, Aarhus Universitet, Nikolaj Harbjerg, telefon: +45 24 81 00 46. 

Tiltrædelse
1. april 2019 eller efter nærmere aftalte.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.10.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.