Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Laborant til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (AU), Roskilde 1006811

Vi søger en dygtig analyselaborant, der har lyst, mod og erfaring med prøveforberedelse, analyser på specialiserede analyseinstrumenter og det efterfølgende dataarbejde til at indgå i laboratoriearbejdet i Institut for Bioscience, AU, Roskilde. Stillingen er en 37 timers fastansættelse og ønskes besat hurtigst muligt og helst senest 1. december.

Laboratoriet er akkrediteret under DANAK efter ISO 17025 og udfører analyser inden for det danske og arktiske marine og terrestriske miljø. Opgaverne er især knyttet til det danske miljøovervågningsprogram NOVANA men også forsknings- og rådgivningsprojekter, både interne og eksterne.

Opgaverne vil specielt i begyndelsen være centreret omkring det marine med arbejde indenfor:
Generel prøveforberedelse og -registrering, inklusiv dissektion.
Næringssaltanalyser med autoanalyser.
Bistand til instituttets andre analyseopgaver, såsom analyser med GC, ICP-MS, HPLC, FTIR m.m. og dissektion og sortering af dansk og arktisk flora og fauna.
Vedligeholdelse og drift af udstyr og laboratorier samt indkøb af udstyr og forbrugsartikler.
Akkrediteringsarbejde, herunder vedligeholdelse af kvalitetsdokumenter og deltagelse i audits.
Opgaver knyttet til det lokale arbejdsmiljø, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger samt mærkning af kemikalier.
Opgaver med opdatering og vedligehold af afdelingens database og prøvebank.
øvrige opgaver som feltarbejde, prøveindsamling, forsøg og lign. f.eks. i forbindelse med interne forskningsprojekter.
Yde bistand til studerende og gæsteforskere.

Vi er et lille forskningslaboratorium med mange forskelligartede opgaver hvilket betyder, at opgaverne kan variere fra ovenstående, men vi tilstræber en alsidig opgaveportefølje og arbejder gennem sidemandsoplæring på at vores 5-6 laboranter dækker bredt.

Dine kvalifikationer:
Uddannelse som laborant
Struktureret, omhyggelig og ansvarsbevist.
Godt humør og imødekommende personlighed.
Fleksibel og trives med at arbejde med mange forskelligartede opgaver i et dynamisk forskningsmiljø med et til tider stort arbejdspres, og skarpe deadlines.
Vi vægter højt, hvis du har stor erfaring og lyst til at arbejde med analyseinstrumenter f.eks. vil erfaring med HPLC, ICP-MS, GC m.fl. være en fordel.
Har gode evner inden for brug af Excel-regneark og databehandling, da det kræves i forbindelse med analysearbejdet og vedligehold af databaser.
Har erfaring med akkrediteringsarbejde, herunder udarbejdelse og vedligehold af instrukser, procedurer og registre.
Har en god fysik, da en del af opgaverne er fysisk krævende.
Har kørekort.
Rimelige engelskkundskaber, da en del af vores afrapportering og kommunikation med vores mange udenlandske forskere foregår på engelsk.

Vedhæft gerne kontaktreference(r) fra nuværende eller tidligere arbejdsplads til din ansøgning.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger
ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan henvendelse ske til laboratorieansvarlig Martin M. Larsen (87158558; mml@bios.au.dk) eller sektionsleder Karsten Dahl (87158566; kda@bios.au.dk)

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag d. 25. oktober.
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.10.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.