Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Laborantpraktikant - 1007435

Ved Aarhus Universitet, Health, Institut for Retsmedicin, Afdeling for Retskemi, er en stilling som laborantpraktikant (37 timer/uge) ledig til besættelse pr. 1.2.2019.

Om afdelingen
Afdeling for Retskemi er et drifts- og udviklingslaboratorium, der primært udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Justitsministeriet. Arbejdet omfatter undersøgelse af humanbiologisk materiale, pulver, tabletter, plantemateriale og væsker for indhold af blandt andet lægemidler, misbrugsstoffer og dopingmidler. Det er endvidere afdelingens opgave at udfærdige erklæringer til retsligt brug, fortolke analyseresultater og afgive sagkyndige vurderinger/udtalelser til retsvæsenet inden for afdelingens opgaveområder. Afdeling for Retskemi er akkrediteret af DANAK efter laboratoriestandarden ISO 17025.

Dine arbejdsopgaver
Vi søger en elev til en periode på 1 år, som skal deltage aktivt i det daglige analysearbejde, som blandt andet omfatter at
lave prøveforberedelse (fastfase og væske/væskeekstraktion, proteinfældning, fortynding)
sætte analyseserier op på fx HS-GC-FID, GC-MS, UPLC-QTOF og UPLC-MS/MS
foretage resultatbehandling i instrumentsoftware og LIMS
afhjælpe analytiske problemstillinger i samarbejde med laboranter og kemikere

Der vil være mulighed for at fordybe sig i et specielt område i forbindelse med afgangsprojektet.

Dine kompetencer
Vi forventer
at du er grundig, selvstændig og kvalitetsbevidst
at du er engageret og motiveret.

Vi kræver, at du kan fremvise en ren straffeattest, taler og skriver dansk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Yderligere information
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til laborant Eva Toft Lysdahl på tlf. 87 16 75 75 eller elp@forens.au.dk.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation og fællesoverenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

31.10.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.