Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Professorsekretær til Institut for Klinisk Medicin 1008327

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Health, søger pr. 1. november 2018 eller snarest derefter en professorsekretær til vores lærestolsprofessor i kirurgi.

Forskningsenheden

Forskningen på Mave- og Tarmkirurgi indbefatter forskning indenfor øvre gastrointestinal og hepato-pankreato-biliær kirurgi, kolorektal kirurgi, proktologi og senfølger.
Mave- og Tarmkirurgi har ca. 340 medarbejdere, herunder 21 overlæger og 3 professorer. I 2017 udførte afdelingen 14.500 operationer inkl. endoskopier. Afdelingen er netop flyttet samlet til Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

Du vil komme til at arbejde i en attraktiv, dynamisk og tværfaglig forskningsenhed med professorer, seniorforskere, ph.d.- og forskningssårsstuderende samt forskningssygeplejersker.

Stillingens indhold

De administrative professorsekretæropgaver består blandt andet i følgende opgaver:
• Selvstændig varetagelse af PURE (forskningsdatabase med publikationer), herunder indtastning og validering af publikationer i PURE
• Fakturahåndtering i både universitetets og universitetshospitalets systemer
• Projektøkonomi
• Vedligehold af Forskningsafsnittets hjemmeside og anden kommunikation om forskningsaktiviteter
• Bestilling af forplejning og booking af lokaler
• Ferie/fraværsregistrering
• Diverse ad hoc opgaver

Derudover vil der være opgaver, der er knyttet til lærestolsprofessorens projekter. Opgaverne består i at assistere professoren med forskellige igangværende og kommende projekter f.eks. protokoludarbejdelse, indhentning af tilladelser, implementering, indsamling og registrering af data, sprogrevision mm.

Vores forventninger til dig

Vi søger en fleksibel og imødekommende person, som arbejder struktureret og har økonomiforståelse. Du skal være serviceminded og have stærke sproglige kompetencer på såvel dansk som engelsk. Vi forestiller os således, at du har en sproglig eller sundhedsfaglig baggrund enten på bachelor- eller kandidatniveau.
Vi forventer, at du har let ved at anvende forskellige IT-systemer. Det vil være en klar fordel, hvis du har kendskab til Aarhus Universitets forskellige IT-systemer, herunder PURE og IndFak og/eller Aarhus Universitetshospitals systemer, herunder ØS, ILM og ProNestor.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer/uge), og du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.
Organisatorisk vil du referere til sekretariatslederen på Institut for Klinisk Medicin, men den daglige faglige reference vil være til lærestolsprofessoren.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lærestolsprofessor Lene Hjerrild Iversen på 4034 6665 eller sekretariatsleder Linda Ibsen, 7845 9002.
Du kan læse mere om Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet her: http://clin.au.dk/

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og efter gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.10.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.