Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælper 1008349

Rådgivnings- og støttecentret under AU uddannelse søger en studentermedhjælper til tiltrædelse 15. november 2018 eller så hurtigt som muligt. Stillingen er på 10 timer ugentligt.

Centeret yder støtte til studerende med specifikke studievanskeligheder og yder blandt andet individuel vejledning, mentorstøtte og gruppeforløb til studerende med funktionsnedsættelser, der læser på en videregående uddannelse. Læse mere om, hvilken støtte centeret yder på http://studerende.au.dk/sps/.

Centeret består af et sekretariat og to fagteams; team for pædagogisk psykologisk uddannelsesvejledning (PPU) og team for læse-/skrivevejledning (LSV). LSV yder støtte til studerende med læse-/skrivevanskeligheder i form af studiestøtteforløb, udredning for dysleksi samt instruktion i brug af IT-hjælpemidler. PPU yder støtte til studerende med psykiske og neurologiske lidelser.

Vi søger en studentermedhjælper med ansættelse i Fredrikshus på Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C.

Du skal:
 • Lave små lingvistiske analyser af testresultater fra LSV
 • Arkivere testmateriale fra LSV
 • Varetage booking af studerende og mentorer for PPU.
 • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk – nogle af de studerende, vi servicerer, taler ikke dansk.
 • Administrere de digitale arkiver, hvori vores mentorer er anført.
 • Administrere jobopslag i forbindelse med ansættelse af nye mentorer.
 • Være kyndig i almene IT-programmer som Outlook, Word, og Excel.
Vi søger en medhjælper med gode samarbejdsevner, og vi lægger vægt på, at du:
 • Er fleksibel og indstillet på at arbejde med mange og forskellige opgaver – både nye udfordrende opgaver og nødvendige praktiske opgaver.
 • Har overblik og er god til at planlægge og tænke fremad.
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk.
 • Er indstillet på deltage i det kollegiale samvær og samarbejde.
Yderligere oplysninger om stillingen:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Rune Kappel, teamkoordinator for PPU på ruka@au.dk, hos teamkoordinator for LSV Laura Kongskov lakon@au.dk eller hos centerleder Mette Wittorff Schmidt på mws@au.dk

Løn og ansættelsesforhold er i henhold overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.10.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.