Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Akademisk medarbejder til Core facilitet i fluorescensbaseret mikroskopi - 1008353

I forbindelse med en ny fluorescensbaseret mikroskopifacilitet på Health, Aarhus Universitet søges en AC-TAP til administrative samt tekniske opgaver med mikroskopsystemer. De administrative opgaver vil bl.a. bestå i implementering og vedligeholdese af on-line booking systemer, samarbejde med vores økonomiske enhed omkring fakturering, medvirke til at udarbejde årsrapporter og ansøgninger til udvidelse af faciliteten m.m. Den tekniske side vil bl.a. omfatte daglig vedligeholdelse af systemer, oplæring af facilitetens brugere og på længere sigt evt. udvikling og afholdelse af kurser. Kandidater med såvel biologisk som teknisk indsigt vil blive fortrukket.

Da der er tale om en ny facilitet, vil kandidaten få en aktiv del i at udvikle faciliteten og i stor udstrækning også være med til at definere egne arbejdsopgaver i sammenspil med ledelsen, der består af institutledere ved Institut for Biomedicin, Odontologi og Oral Sundhed og Klinisk Medicin samt en forsker fra Biomedicin. I opstartsfasen vil faciliteten disponere over 3-4 avancerede mikroskopsystemer samt et automatiseret widefield fluorescensmikroskop. Det er ambitionen at faciliteten skal vokse på såvel instrumentsiden og bemandingssiden.

Placeringen af faciliteten er i starten i den nye Skou bygning ved institut for Biomedicin, og stillingen tænkes at skulle besættes fra 1. januar 2019. Yderligere information omkring stillingen vil kunne fås hos Thomas G. Jensen (thomas@biomed.au.dk) .
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation og fællesoverenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

28.10.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.