Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Laborant til arkæologiske isotopanalyser, Aarhus Universitet 1009011

Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet søger en laborant til en tidsbegrænset stilling. Den succesfulde ansøger vil samarbejde med Dr. Marcello A. Mannino om den daglige drift af laboratoriet på Moesgård Campus. Stillingen er en deltidsstilling (60%) med en varighed på et år og med forventet start d. 1. januar 2019 eller hurtigst muligt derefter. Der er mulighed for forlængelse af ansættelsen, såfremt fondsmidler tillader det.

Arbejdssted: Moesgård, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg.

Stillingen er finansieret via fondsmidler fra Aarhus Universitets Forskningsfond til projektet “Danish and European Diets in Time (DEDiT)”. Projektet fokuserer på at rekonstruere begreber som: levegrundlag og kost samt mobilitet i forhistorien gennem anvendelse af stabile isotopanalyser. Det logistiske hovedformål med projektet er at igangsætte laboratoriebaseret forskning ved Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier, hvor et nybygget laboratorium danner rammen. Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier har et tæt samarbejde med Moesgaard Museum (MOMU); her især med dets Afdeling for Konservering og Naturvidenskab (https://www.moesgaardmuseum.dk/forskning-og-undersoegelser/konservering-og-naturvidenskab/om-afdelingen/).

Den ideelle kandidat til stillingen er uddannet laborant eller bioanalytiker, men ansøgninger fra kandidater med anden relevant uddannelse, helst på kandidatniveau er også velkomne. Erfaring med forbehandling af organisk prøvemateriale til stabile isotopanalyser er en fordel. Ansøgere forventes at have gode kompetencer i databasehåndtering, og være flydende i mundtlig og skriftlig engelsk. Beherskelse af dansk eller et andet skandinavisk sprog vil være en fordel, men er ikke et krav.

De primære arbejdsopgaver omfatter:

• Etablering af laboratorieprotokoller
• vedligeholdelse af laboratoriet og dets udstyr
• sikre at sundheds- og sikkerhedsstandarder er overholdt
• administrere og bestille laboratoriemateriel
• udføre og bistå ved prøveforbehandling
• administrere laboratoriedatabasen
• have tæt kontakt med de laboratorier, hvor isotopanalyserne udføres (f.eks. Aarhus AMS Centre (AARAMS), Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet).

Ansøgningen skal indeholde: (i) en motiveret ansøgning; (ii) opdateret CV; (iii) dokumentation for din laborantuddannelse og evt. relevante kvalifikationer; og (iv) personlige anbefalinger.

Bemærk: Ansøgningen uploades på engelsk

Yderligere oplysninger omkring stillingen ved henvendelse til lektor Marcello A. Mannino (marcello.mannino@cas.au.dk).

Ansøgningsfrist: 7. november 2018.

For informationer vedrørende ansøgningenen rettes henvendelse til HR-supporter Marianne Bach Birn (mbb@au.dk).  

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

07.11.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.