Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Karrierekonsulent på deltid søges til Arts Karriere på Campus Emdrup i København 1009094

Brænder du for at skabe og afholde spændende arrangementer for studerende, har du professionel erfaring med karrierevejledning af kandidatstuderende, og kan du styre og udvikle positive samarbejder med både faglige miljøer, kolleger, studerende, virksomheder og organisationer? så er det måske dig, vi søger som vores kommende karrierekonsulent i Arts Karriere, Aarhus Universitet, i København på Campus Emdrup.

Hvem er Arts Karriere?
Arts Karriere arbejder med udgangspunkt i vores vision om, at alle Artsstuderende er karrierekompetente, når de afslutter deres uddannelse. Vi støtter, at de studerende som individer eller som gruppe besidder kompetencer til at indsamle, analysere og organisere information om sig selv, egne kompetencer og arbejdsmarkedet, og at de kan bringe denne viden og indsigt i spil i relation til deres jobsøgning og til arbejdsmarkedet.

Arts Karriere arbejder ud fra en forståelse af karriere som individets arbejdsliv i spændet mellem de kompetencer, værdier, interesser og muligheder, den enkelte har.
Arts Karriere er en mindre afdeling med tre faste AC-medarbejdere samt en projektansat og to studentermedhjælpere. Arts Karriere er en del af Arts Studier og har fælles ledelse og tæt samarbejde med blandt andet studievejledningen.

Dine opgaver:
Opsamling af viden om arbejdsmarkedet
Du får ansvar for at opsøge, opsamle og strukturere viden om arbejdsmarkedet for pædagogiske kandidater fra DPU. Arts Karriere anvender denne viden i arbejdet med de studerende, men også i dialogen med de faglige miljøer om hvad det er for et arbejdsmarked, deres kandidater skal agere i.

Oplæg og undervisning
Du bliver ansvarlig for teamets opgaver med karrierearrangementer og undervisning af studerende på DPU i Emdrup og herigennem bringe dit kendskab til det private og det offentlige arbejdsmarked i spil.

Samarbejde med virksomheder og organisationer
Du skal sammen med kolleger vedligeholde og udvide Arts Karrieres frugtbare samspil med den omgivende verden; for eksempel virksomheder, organisationer og kommuner. Det være sig både gennem opsøgende kontakt og ind i etablerede samarbejdsfora. Samarbejdet med og indsigten i virksomheder og organisationers nuværende og fremtidige behov for kompetencer er en del af det grundlæggende fundament for arbejdet i Arts Karriere.

Som en del af et mindre team vil du desuden skulle løse ad hoc opgaver og opgaver af administrativ karakter. Du vil blive den eneste karrierekonsulent på Campus Emdrup, men vil have tæt kontakt med dine kolleger og leder i Aarhus.
Du kan se frem til en dynamisk og foranderlig hverdag i en afdeling med en uformel omgangstone, hvor du løbende skal være klar til nye og udfordrende opgaver.

Vores forventninger:
Vi forventer, at du er erfaren inden for projektledelse, mestrer det store overblik, og at du samtidig har styr på de mange små detaljer i forhold til en professionel afvikling af vores karrierearrangementer og styring af dine projekter. Du har solid erfaring fra både det private og det offentlige arbejdsmarked fra tidligere jobs, og du forstår at omsætte din erfaring og viden om karriere og arbejdsmarked til udbytterige samarbejder og projekter med de faglige miljøer på Arts. Du kan trække den omgivende verden ind og gøre den relevant i en humanistisk og pædagogisk uddannelsessammenhæng.

I arbejdet som karrierekonsulent kommer du i kontakt med mange - både studerende, undervisere og eksterne parter, hvilket kræver gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt også på engelsk. Derudover kræver arbejdet organisatorisk forståelse og evne til at navigere i en kompleks organisation med mange interessenter.

Det er vigtigt, at du er struktureret og systematisk i din arbejdsform og er god til at prioritere opgaverne og få dem afsluttet også når der er travlt. Du trives med at have egne ansvarsområder og have en stor grad af selvstændighed i din opgaveløsning. Du har personligt drive og lyst til at udvikle og varetage fremtidens karriereindsats på Arts, og det er dig ikke fjernt at få gode ideer, som du i samarbejde med dine kolleger på sikker vis får udmøntet i attraktive tiltag for de studerende.

Arbejdsstedet er Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Campus Emdrup med lejlighedsvise opgaver og besøg i Aarhus.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Stillingen er på 15 timer om ugen. Opgaverne kan planlægges primært til to dage om ugen, men du skal være indstillet på en stor fleksibilitet i forhold til deltagelse i arrangementer og møder på andre dage end de to faste.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte afsnitsleder Jesper Sølund Hansen, jesh@au.dk eller 2912 4983, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Vi afholder samtaler den 30. oktober 2018 med henblik på ansættelse med start den 1. december 2018 eller 1. januar 2019.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

24.10.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.