Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Back-end udvikler til CODER: Center for Community Driven Research, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Institut for Fysik og Astronomi søger en erfaren og selvstændig back-end udvikler til det interdisciplinære Center for Community Driven Research (CODER).

ScienceAtHome
Centret samler forskere fra fysik, datalogi, samfundsvidenskab (psykologi, økonomi, virksomhedsledelse) samt kognitionsforskning i en fælles mission om at skabe forskningsspil der først tillader den generelle befolkning at deltage i løsning af konkrete naturvidenskabelige forskningsudfordringer. Indtil videre har mere en 200,000 mennesker fra hele verden på www.scienceathome.org bidraget til løsningen af kompleks forskning. Som næste skridt er centret ved at studere på massiv skala omstændighederne omkring menneskelig problemløsning for at få dybere forståelse for både individuelle og kollektive effekter. Dette skal danne baggrund for udarbejdelsen af nye former for kunstig intelligens, der inkorporerer den menneskelige evne til ofte at drage korrekte slutninger udfra et begrænset datagrundlag. Sidst, er centeret involveret i en ny global bevægelse for at forbedre undervisningen i folkeskoler og gymnasier over hele verden ved at muliggøre samarbejde mellem nuværende aktører samt udvikling af nye, innovative undervisningsformer. Udover den faste stab af forskere fra hele universitetet består centret af en kerne af unge forskere samt en spiludviklingsafdeling på 10-15 personer.

Projektbeskrivelse
Du skal indgå i ScienceAtHomes Scrum team og udvikle både individuelt og i mindre teams. Du vil være med på min. 2 spil/værktøjsudgivelse fra concept til udgivelse.

Faglige kvalifikationer
Har en master i computer science eller lignende uddannelsesniveau.

Erfaring med spiludvikling Unity3D game platformen.
Stor erfaring med: C++, C#, .net linq framework.
Er i stand til at arbejde struktureret med koder og data.
Expert viden algoritmer og data strukturering samt lagering.
Bekendt med HLSL.
Kan bidrage til konceptudvikling.
Er i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

Personlige kvalifikationer
Kan arbejde selvstændigt og i teams.
Er hjælpsom når det kommer til problemløsning.

Tidsbegrænset stilling
Stillingen er en 14 måneders projektansættelse på Projektet CODER med mulighed for forlængelse såfremt der opnås yderligere ekstern finansiering til de beskrevne opgaver.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Ansættelsesperiode
Du ansættes fra 1.januar 2018, eller snarest muligt.

Kontakt
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Jacob Sherson på mail: sherson@phys.au.dk Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for it-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.12.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.