Teknisk administrative stillinger

Laborant

Ved Institut for Biomedicin er en fuldtidsstilling som laborant ledig til besættelse 1. december 2014 eller efter nærmere aftale. Stillingen er et barselvikariat og er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse.

Arbejdet omfatter molekylærbiologiske, biokemiske og cellebiologiske teknikker herunder arbejde med transgene mus. Dyreeksperimentel erfaring samt forsøgsdyrskursus er derfor en fordel.

Stillingen tilknyttes en forskningsgruppe under Professor Anders Nykjær. Gruppen består af ca. 15 personer, fordelt ml. laboranter, forskere og studerende, under forskningscenteret MIND samt DANDRITE Danish Research Institute of Translational Neuroscience. Gruppens forskningsfokus er på receptorbiologi indenfor neurologiske og psykiatriske sygdomme.

Vi er engagerede i vores forskning og stiller store krav til os selv og vores omgivelser, men samtidig er omgangstonen i gruppen ret afslappet. Det er derfor vigtigt for os, at vores nye kollega har et godt overblik, evnen til praktisk at kunne køre flere ting sideløbende samt den rigtige personlighed. Selvstændighed og ansvarsfølelse ses som en selvfølgelighed.

Hvis du kan lide en udfordring, mener vi at kunne tilbyde dette samt en spændende, dynamisk og til tider travl hverdag.


Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsopgaverne kan fås ved henvendelse til laborant Benedicte Vestergaard, tlf. 87167052 eller mail: benvest@biomed.au.dk.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV, og herudover opfordrer vi til, at der vedlægges kopi af relevante eksamensbeviser og anbefalinger/referencer.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

For vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular se her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.10.2014
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.