Teknisk administrative stillinger

Vicedirektør for HR

Aarhus Universitet søger en vicedirektør for HR.

Vicedirektøren refererer til universitetsdirektøren og er over for denne og universitetsledelsen ansvarlig for, at AU HR:

 • understøtter Aarhus Universitets aktiviteter med velfungerende HR-ydelser
 • løser sine driftsopgaver stabilt og effektivt, herunder udvikler og vedligeholder procedurer og systemer
 • bidrager med viden, støtte og inspiration i forbindelse med HR-udviklingsarbejde
 • sikrer kvalitet i universitetets samarbejde med faglige organisationer, offentlige institutioner og andre samarbejdspartnere.
 
Aarhus Universitet har gennemført en række administrative og faglige ændringer, og AU HR skal i den kommende periode konsolideres som et effektivt, administrativt område med et godt samspil med de faglige miljøer. Endvidere skal vicedirektøren medvirke aktivt til et tæt samarbejde med både de øvrige administrative vicedirektørområder og de administrative centre på fakulteterne.

AU HR har cirka 55 ansatte og et samlet budget på 43 mio. kr. årligt. Vicedirektøren er leder for et ledelsesteam med 4 funktionschefer, og arbejder tæt sammen med HR-partnercheferne på de 4 administrative centre. Vicedirektøren indgår i universitetsdirektørens ledelsesteam.

 
 
Kompetencer

Vi søger en vicedirektør, som har:

 • HR-ledelseserfaring fra en stor, kompleks virksomhed; gerne en offentlig organisation
 • forståelse for hvordan den samlede organisations opgaver kan understøttes via sammenhængende, velfungerende HR
 • fokus på at sikre en brugerorienteret drift og høj faglig kvalitet i et samarbejde med fakulteternes administrative centre samtidigt med, at AU HR bidrager til udviklingsaktiviteter, der efterspørges af organisationen
 • en relevant, videregående uddannelse og indsigt i HR-faglighed, gerne suppleret med en solid lederuddannelse
 • erfaring med samarbejde med faglige samarbejdsorganer/tillidsmandssystemer
 • en ledelsesstil, som er med til at sikre faglig dygtighed, motivation, engagement og trivsel blandt områdets medarbejdere og i HR’s ledelsesteam.

 
Personprofil

Vi søger en vicedirektør, som:

 • har forståelse for organisationens størrelse, kompleksitet og mangeartede behov samt evnen til at samarbejde og løse opgaver under de vilkår
 • ser HR-området som understøttende for den samlede organisation
 • besidder relationelle evner og samarbejdsvilje, som kommer til udtryk både internt i organisationen og i omgang med eksterne samarbejdspartnere
 • har gode kommunikative evner med veludviklet situationsfornemmelse og en anerkendende tilgang både internt og over for samarbejdspartnere
 • kendetegnes ved personlig integritet, arbejdskapacitet, robusthed og menneskelig ordentlighed
 • kan overskue komplekse problemstillinger, involvere, lytte og respektere flere synspunkter, og samtidigt at være i stand til at drage konklusioner og eksekvere disse.
 
Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som en åremålsansættelse på op til seks år med mulighed for forlængelse i indtil tre år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2015 eller snarest muligt derefter.

 
Interesseret?

Nærmere information om Aarhus Universitet findes på universitetets hjemmeside www.au.dk. Læs mere om AU HR på medarbejdere.au.dk/administration/hr/om-hr/.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte universitetsdirektør Jane Kraglund på telefon 28 99 32 40. 

Ansøgningen stiles til universitetsdirektør Jane Kraglund og søges via linket nederst på denne side. Ansøgning med CV vedhæftet sendes senest søndag den 20. september 2015.

Ansættelsessamtaler afholdes i to runder, og kandidater, som går videre til anden runde, må påregne deltagelse i en ledervurdering, som gennemføres af Mercuri Urval.

Samtaler forventes afholdt den 7. oktober 2015 (1. runde) og den 23. oktober 2015 (2. runde). Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med universitetsdirektøren som formand.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.09.2015
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.