Teknisk administrative stillinger

Videnskabelig koordinator og PA for professor ved DANDRITE 778985

En nyoprettet fuldtidsstilling som videnskabelig koordinator og personlig assistent for professor Anders Nykjær ved DANDRITE i Nykjær Group er ledig til besættelse den 1. december 2015 eller snarest muligt derefter.

DANDRITE er et nyt eliteforskningscenter på Aarhus Universitet, organisatorisk placeret på både Faculty of Health og Faculty of Science & Technology. I DANDRITE forskes i hjernens kommunikationsmekanismer. Forskningen fokuserer således på at afdække signalveje i hjernen, der blandt andet har betydning for neurologiske og psykiatriske lidelser som Alzheimers og Parkinsons sygdom, depression og skizofreni. DANDRITE er etableret som dansk partner af Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, forankret i det fælleseuropæiske EMBL-forskningscenter i Heidelberg. Den daglige arbejdsplads for den kommende medarbejder vil fysisk blive på Institut for Biomedicin.

Stillingen er tidsbegrænset knyttet til DANDRITE Nykjær Groups opretholdelse.  Anders Nykjærs forskningsgruppe består af ca. 25 forskere og studerende. Gruppen indgår i utallige forskningssamarbejder både internationalt og nationalt og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
• Koordinering af og support ved udarbejdelse af større ansøgninger og patenter, herunder udarbejdelse af budget, input til såvel videnskabelige som ikke-videnskabelige afsnit og sikring af overholdelse af formalia
• Koordinering af projekter, herunder styring af projektmøder og afrapporteringer, samt bistand ved udarbejdelse af rapporter
• Planlægning af møder, videnskabelige konferencer og symposier
• Administrative opgaver i forbindelse med ansættelse og introduktion af nye medarbejdere
• Support til udenlandske medarbejdere i forbindelse med opholdstilladelse og boligsøgning
• Opbygning og vedligehold af websider i TYPO3
• Rejseplanlægning og -afregning

Kvalifikationer
En uddannelsesmæssig baggrund på ph.d.-niveau indenfor biomedicinsk forskning er påkrævet. Derudover forventes ansøgeren at:
• Besidde betydelig neurovidenskabelig indsigt
• Have kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere og fundraising indenfor forskningsområdet, eksempelvis Horizon2020
• Have gode sprogkundskaber og at mestre god kommunikation på såvel dansk som engelsk
• Have et solidt kendskab til alle gængse Microsoft-programmer samt AURUS, IndFak2, TYPO3, SurveyXact, Adobe Design CS5
• Kunne arbejde selvstændigt og at påtage sig medansvar for gruppens aktiviteter og succes. 
• Kunne bevare ro og overblik i en travl og til tider kaotisk hverdag, samt at du medvirker til at skabe et positivt og engageret arbejdsmiljø i gruppen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Anders Nykjær pr. e-mail an@biomed.au.dk (bemærk venligst, at ansøgninger ikke kan sendes til denne e-mail-adresse – se venligst afsnit om ansøgning nedenfor).

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).
Alle interesserede opfordres til at søge uafhængigt af personlig baggrund.

VENLIGST SØG ONLINE VIA DETTE LINK
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/ 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.11.2015
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.