Teknisk administrative stillinger

Erfaren laborant til forskning i neurobiologi ved DANDRITE 822948

Erfaren laborant til forskning i neurobiologi ved DANDRITE

En fast fuldtidsstilling som laborant i forskningslaboratorium ved DANDRITE, Danish Research Institute of Translational Neuroscience, er til rådighed på Aarhus Universitet og tilbydes med ansættelsesstart senest august 2016. Stillingen er knyttet til DANDRITE Nabavi Group’s opretholdelse.

Arbejdsstedet
Ansættelsen og arbejde vil finde sted ved DANDRITE på Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Forskningsgruppen er ledet af gruppeleder Sadegh Nabavi, og forskningen fokuserer på hukommelsesdannelse og konsolidering på synaptisk niveau, såvel som i kredsløb. For at kortlægge disse mekanismer bliver der i laboratoriet brugt mus og rotter som modelorganismer. Forskningen ved DANDRITE er et samarbejde mellem forskere tilknyttet hovedområderne Health og Science and Technology.

Ansvarsområder og opgaver
Ansøgeren forventes at være fortrolig med grundlæggende molekylærbiologiske teknikker såsom PCR, DNA-oprensning og kloning. Da laboratoriet anvender en bred vifte af teknikker bør ansøgeren have grundig erfaring med teknikkerne: hjerne-sektionering, præparering og pasning af primære neuroner i kulturer, produktion af virale vektorer, operation på dyr, samt arbejdet med rotte- og musekolonier.
Den rette kandidat forventes at kunne udfylde PA funktion for Sadegh Nabavi, såsom sparring vedr. danske forhold generelt, hjælp med rejselogistik, oversættelsesopgaver, sekretæropgaver osv. Det er således laborantens ansvar at bestille udstyr og materialer og at udføre administrativt arbejde tilknyttet laboratoriets daglige drift.
PA funktionen indebærer også, at laboranten skal kunne være bindeled for Nabavi til (danske) leverandører, AU’s administrative enheder, især Indkøb og Regnskab såvel som lokale medarbejdernetværk.
Den rette kandidat skal ligeledes kunne forestå koordinering af lab-arbejde og lab-arbejdsprocedurer i dagligdagen, når Sadegh har rejseaktiviteter.

Vi tilbyder
Jobbet giver mulighed for at udvikle stærke færdigheder indenfor neurobiologi og adfærdsmæssige undersøgelser, og du vil blive involveret i højprofilerede forskningsprojekter i et ungt og dynamisk forskningsmiljø.

Kvalifikationer
• Laborant- eller bioanalytiker uddannelse.
• En baggrund indenfor molekylærbiologi
• Det er et krav, at du har erfaring fra tidligere arbejde indenfor de nævnte opgaver og ansvarsområder.
• Kendskab og erfaring med AU’s administrative systemer er langt at foretrække
• Arbejdssproget er både dansk og engelsk. Det er derfor et krav, at du kan begå dig sikkert på begge sprog i skrift og tale.
• Jobbet kræver daglig interaktion med danske og udenlandske kolleger, forskere og studerende i et multikulturelt miljø. Derfor skal du være robust, have gode kommunikationsevner, og have lyst til at forestå oplæring i lab-teknikker såvel som til at indføre nye medarbejdere i alle arbejdspladsens aspekter.

Kontaktoplysninger
Administrationsleder Else Magård: Tlf.: 23 38 23 61; e-mail: ema@dandrite.au.dk eller gruppeleder Sadegh Nabavi: e-mail: snabavi@dandrite.au.dk.

Formalia
• Ansøgningen skal indsendes på engelsk.
• Vi forventer at holde ansættelsessamtaler snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.05.2016
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.